Carticica medicala

2 mai 2018 43

Medicul de la policlinica oncologica categoric a refuzat sa-mi dea la mana carticica medicala, spunand ca este proprietatea policlinicii. De ceva timp sunt acolo la evidenta, am multe rezultate ale analizelor, dintre care unele facute din cont propriu. Am vrut sa iau carticica pentru consultatie la alti medici. Cum este posibil sa nu am nici un acces la propriile rezultate ale investigatiilor, sa nu pot sa am la mine carticica (temporar desigur, ca ulterior sa o intorc)? Mi-a spus ca asa e legea la ei. Ce pot sa fac legal ca sa pot lua si consulta propria carticica?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Olga Saveliev
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul familiei

Buna ziua. Conform art. 27 din Legea ocrotirii sanatatii, pacientul are dreptul să consulte datele obiective, înscrise în fişa de observaţie medicală sau în alte documente, care îl privesc, si sa primeasca aceste informatii in forma scrisa. Modul de eliberare a informatiilor este prevazut de Ordinul MS nr. 303... mai detaliat din 6 mai 2010 (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=335046) . Astfel, conform Ordinului mentionat: 8.  Informaţia privind propriile date medicale poate fi oferită sub forma unui rezumat în scris (extras din fişa medicală de ambulator sau fişa medicală de staţionar (F 027 e) şi/sau copia oricărei părţi din propriile date şi dosare medicale.
9. Informaţia privind propriile date medicale se eliberează la cererea în scris sau verbală a solicitantului.
10. În cazul cînd informaţia este disponibilă extrasul din fişa medicală de ambulator sau staţionar, sau copia oricărei părţi din propriile date şi dosare medicale se eliberează conform cererii verbale a solicitantului, cu efectuarea menţiunii respective în documentaţia de evidenţă medicală primară şi confirmarea primirii informaţiei prin semnătura solicitantului şi conducătorului instituţiei medico-sanitare sau subdiviziunii, după caz.
11. În cazul cînd informaţia solicitată necesită timp pentru pregătirea acesteia (dosarul medical se află în arhiva instituţiei medico-sanitare etc.), ea va fi pusă la dispoziţia solicitantului, în baza cererii în scris, nu mai tîrziu de 15 zile de la înregistrarea cererii.

7 mai 2018

Merci mult.

7 mai 2018