Căsătoria în Moldova cu un cetățean român

20 mai 2019 57

Bună ziua. Vreau să vă mai pun o întrebare, dacă puteți să-mi răspundeți. La prima mi-ați răspuns foarte bine și corect și vă spun un mulțumesc mare. Este posibilă căsătoria în Moldova cu un cetățean român și unde putem s-o facem: la ambasada Românii sau la starea civilă? Ce acte sunt necesare în ambele părți și dacă ne căsătorim în Moldova, cetăteanul român va obține cetățenia Republicii Moldova? Mulțumesc frumos.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul imobiliar

Bună ziua Natalia,

Înregistrarea actului de căsătoriei are loc în baza declaraţiei de căsătorie.
Declaraţia de căsătorie se depune personal de către viitorii soţi, în formă scrisă, la organul de stare civilă în a cărei rază teritorială se află domiciliul unuia dintre soţi sau a părinţilor acestora. Nu se admite depunerea declaraţiei... mai detaliat de căsătorie prin reprezentare. Actele prezentate la depunerea declaraţiei de căsătorie:

actele de identitate a viitorii soţi;
certificatele de naştere a viitorii soţi;
şi după caz:

dovada privind încetarea căsătoriei anterioare;
decizia autorităţii administraşiei publice locale, în cazul reducerea vîrstei matrimoniale conform art. 14 din Codul familiei.
În căzul încheierii căsătoriei pe teritoriul Republicii Moldova cu un cetăţean străin, pe lîngă actele solcitate în mod general pentru încheierea căsătoriei pentru cetăţeanul străin, suplimentar este necesară prezentarea următoarelor documente:

copia paşaportului, inclusiv copia paginii pe care este aplicată viza de intrare-ieşire în Republica Moldova;
certificatul privind starea civilă şi dovada lipsei impedimentelor, la încheierea căsătoriei eliberate de autorităţile competente ale statelor ai căror cetăţeni sunt, din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de fond pentru încheierea căsătoriei în străinătate.
În căzul încheierii căsătoriei pe teritoriul Republicii Moldova cu un cetăţean străin, pe lîngă actele solcitate în mod general pentru încheierea căsătoriei, este necesar ca actele prezentate să fie supralegalizate/apostilate şi traduse în modul stabilit, şi dacă tratatele internaţionalela care Republica Moldova este şi nu prevăd altfel.

20 mai 2019