Casatorie cu cetatean roman in Romania

21 iunie 2018 21

Buna ziua. Spuneti-mi, va rog cum se numeste documentul din care sa rezulte ca cetatenii Republicii Moldova indeplineste conditiile cerute de legea sa nationala si nu exista impedimente pentru incheierea casatoriei in Romania si unde sa ne adresam?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Valentina Cliucinicov
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua, Maria,
-Certificatul de capacitate matrimonială reprezintă documentul de stare civilă care confirmă dreptul cetăţeanului Republicii Moldova de a încheia căsătoria în străinătate în conformitate cu normele moldoveneşti
Pentru solicitarea certificatului de capacitate matrimonială urmează a fi prezentate următoarele acte:
- cererea de... mai detaliat modelul respectiv;
pe care o găsiti pe http://www.starecivila.gov.md/ compartimentul servicii, eliberarea actelor de stare civilă
- actele de identitate ale viitorilor soţi;
- actele care fac dovada încetării căsătoriilor anterioare ale viitorilor soţi;
- în cazul reprezentării, actul de identitate (original sau copie) al reprezentantului şi dovada împuternicirii în original şi copie (procura autentificată notarial);
- dovada achitării taxei pentru serviciu, conform termenului de eliberare.
Eliberarea certificatului de capacitate matrimonială ţine de competenţa Serviciului Stare Civilă şi se realizează de către Direcţia audienţă şi eliberarea documentelor a Serviciului Stare Civilă (mun. Chişinău, str. Mihai Viteazul 11/1, tel. 257-185, 257-187, 257-189) şi Oficiul stare civilă.
Înmînarea/remiterea certificatului de capacitate matrimonială solicitanţilor aflaţi în străinătate, ţine de competenţa Misiunile diplomatice şi Oficiile consulare ale Republicii Moldova
Certificatul privind starea civilă- reprezintă actul oficial eliberat de Serviciul Stare Civilă pentru confirmarea stării civile a persoanei cetăţean al Republicii (celibatar, căsătorit, divorţat sau văduv) şi este valabil pe un termen de 6 luni de la data eliberării.
În special, certificatul privind starea civilă este solicitat în vederea încheierii căsătoriei peste hotarele Republicii Moldova.
Eliberarea certificatului privind starea civilă pentru uz extern (în străinătate), ţine de competenţa Serviciului Stare Civilă şi se realizează de către Direcţia audienţă şi eliberarea documentelor.
Pentru eliberarea certificatului privind starea civilă, solicitantul va prezenta în mod obligatoriu următoarele acte:
-cererea de modelul respectiv ;
-actul de identitate al titularului, valabil (buletin de identitate sau paşaport); ;
-documentele care fac dovada stării civile(certificat de căsătorie, certificat de divorţ, certificat de deces);
-dovada împuternicirii reprezentării (procura, contractul de mandat, legitimaţia de serviciu ce confirmă reprezentarea autorităţii tutelare sau a altui organ abilitat ş.a).
-declaraţia personală a titularului/solicitantului certificatului privind starea civilă, depusă în scris, unde acesta indică sub propria răspundere starea civilă;
-certificatele de stare civilă care fac dovada gradului de rudenie;
-bonul privind achitarea taxei pentru serviciile prestate.
Atenţie! Nu necesită supralegalizare/apostilare şi sunt recunoscute pe teritoriul Republicii Moldova actele eliberate de organele competente ale României
Puteți beneficia de programare pentru depunerea cererilor de eliberare a actelor de stare civila cît și de alte servicii, pentru mai multe detalii accesați http://www.starecivila.gov.md/
Sper că informația va fi de folos.
Succese.

22 iunie 2018