Casatorie înregistrată in România, divorț în Republica Moldova

25 iulie 2017 387

Bună ziua. Vă rog să-mi dați un sfat cum sa procedez: am încheiat căsătoria în România, eu fiind doar cetățean moldovean la acel moment. Ulterior am divorțat în Republica Moldova. Care sunt pașii pe care trebuie să-i parcurg pt a obține divorțul și în România? Vă mulțumesc anticipat.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
SILVIU POTÎRNICHE
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua!
Conform Tratatului ÎNTRE REPUBLICA MOLDOVA ŞI ROMÂNIA PRIVIND ASISTENŢA JURIDICĂ ÎN MATERIE CIVILĂ ŞI PENALĂ,
Art. 27:
1. În caz de divorţ, dacă ambii soţi au cetăţenia unei Părţi Contractante şi locuiesc, la data introducerii acţiunii de divorţ, pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, va fi aplicată legea... mai detaliat Părţi Contractante ai cărei cetăţeni sunt. Competenţa aparţine instanţelor sau altor instituţii abilitate ale ambelor Părţi Contractante.
2. Dacă, la data introducerii acţiunii de divorţ, unul dinte soţi este cetăţean al uneia din Părţile Contractante, iar celălalt soţ este cetăţean al celeilalte Părţi Contractante şi locuiesc, fie ambii pe teritoriul aceleiaşi Părţi Contractante, fie unul pe teritoriul unei Părţi Contractante şi altul pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, sunt competente instanţele ambelor Părţi Contractante, care aplică legea statului lor.
*****
Așadar, divorțul înregistrat în Republica Moldova, ar trebui să fie recunoscut de drept și pe teritoriul României, mai ales că art. 22 al Tratatului prevede:
Actele care emană de la autorităţile competente sau de la alte instituţii ale uneia dintre Părţile Contractante, precum şi actele sub semnătură privată, cărora acestea le dau dată certă şi le atestă autenticitatea semnăturii, sunt valabile pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante fără vreo altă legalizare. Această dispoziţie se aplică şi cu privire la extrasele şi copiile de pe aceste acte.
2. Actele menţionate la paragraful 1 au, pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, aceeaşi forţă probantă ca şi actele de acelaşi fel ale acestei din urmă Părţi Contractante.
***
Articolul 23
Transmiterea actelor de stare civilă
1. Instituţiile competente ale fiecărei Părţi Contractante transmit, la cerere, gratuit, instituţiilor competente ale celeilalte Părţi Contractante, certificate de stare civilă, extrase de pe registrele de stare civilă, precum şi copii certificate de pe hotărîrile pronunţate de instanţele judecătoreşti, în materie de stare civilă, dacă aceste acte se referă la cetăţenii Părţii Contractante solicitante şi sunt cerute în interes oficial.
2. Transmiterea actelor menţionte la paragraful 1 se face prin intermediul ministerelor de justiţie ale fiecărei Părţi Contractante.

25 iulie 2017