Casatorie la 16 ani

26 iulie 2020 46

Am 16 ani si cu vreau sa ma casatoresc oficial si sa iau numele de familie al proetenului (viitorul soț). Vrem sa plecăm împreună peste hotare. E posibil sa ne casatorim? Părinții mei sunt de acord. Ce trebuie sa facem?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Buna Anonim!

În acest sens Codul civil dispune:
Articolul 26. Capacitatea deplină de exerciţiu a persoanei fizice

(1) Capacitatea deplină de exerciţiu începe la data cînd persoana fizică devine majoră, adică la împlinirea vîrstei de 18 ani.

(2) Minorul dobîndeşte prin căsătorie capacitate deplină de exerciţiu. Desfacerea căsătoriei nu afectează capacitatea deplină de exerciţiu... mai detaliat a minorului. În cazul declarării nulităţii căsătoriei, instanţa de judecată îl poate lipsi pe soţul minor de capacitatea deplină de exerciţiu din momentul stabilit de ea.

(3) Minorul care a atins vîrsta de 16 ani poate fi recunoscut ca avînd capacitate de exerciţiu deplină dacă lucrează în baza unui contract de muncă sau, cu încuviințarea părinţilor, adoptatorilor sau curatorului, practică activitate de întreprinzător. Atribuirea capacităţii depline de exerciţiu unui minor (emancipare) se efectuează prin hotărîre a autorităţii tutelare, cu încuviințarea ambilor părinţi, adoptatorilor sau curatorului, iar în lipsa unei astfel de încuviințări, prin hotărîre judecătorească.


Succes!

26 iulie 2020
Rodica Jereghi
 • Jurisconsult
 • Dreptul muncii
 • Alte domenii

Bună
În general în RM căsătoriile se încheie între persoane ce au deja 18 ani împliniți. Dar există și excepții. În cazul dumneavoastră vă puteți adresa primăriei - ca autoritate tutelară locală- să vă reducă vârsta natrimonială de la 18 ani la 16 ani, desigur cu acordul părinților.
După ce va... mai detaliat exista o astfel de decizie veți putea încheia căsătoria

27 iulie 2020