Cat constituie sau cum se calculează pensia alimentară pentru copil?

20 martie 2018 51

Am trăit în concubinaj și avem un copil împreună. Fostul concubin vrea sa scrie cerere pentru a-mi acorda pensie alimentară pentru copil și aș vrea să știu cîți bani poate să-mi acorde. El mai are un copil cu alta femeie și îi achita 450 lei pe luna.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Parajurist
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul penal

Buna, Eugenia!
Modul de plată a pensiei de întreţinere se determină în baza unui contract încheiat între părinţi. Dacă lipseşte un atare contract şi părinţii nu participă la întreţinerea copiilor, pensia de întreţinere se încasează pe cale judecătorească, la cererea unuia dintre părinţi.
Pensia de întreţinere pentru copilul... mai detaliat minor se încasează din salariul şi/sau din alte venituri ale părinţilor în mărime de 1/4 - pentru un copil. Conform art. 76 a codului familiei în cazurile cînd părintele care datorează întreţinere copilului său are un salariu sau alte venituri neregulate sau fluctuabile ori primeşte salariu sau alte venituri, total sau parţial, în natură, ori nu are un salariu şi/sau alte venituri, precum şi în alte cazuri cînd, din anumite motive, încasarea pensiei de întreţinere, sub forma unei cote din salariu şi/sau alte venituri, este imposibilă, dificilă sau lezează substanţial interesele uneia dintre părţi, instanţa judecătorească poate să stabilească cuantumul pensiei de întreţinere într-o sumă bănească fixă plătită lunar. Cuantumul sumei băneşti fixe se determină de instanţa judecătorească, ţinîndu-se cont de starea materială şi familială a părţilor, de alte circumstanţe importante şi păstrîndu-se, dacă este posibil, nivelul anterior de asigurare materială a copilului.

21 martie 2018