Cat timp am dreptul la sedere in Republica Moldova daca am venit aici doar pe baza Buletinului de identitate(cetatean roman fiind)?

29 octombrie 2018 45

Buna ziua! Daca am cetatenie doar romana si m-am casatorit cu un cetatean moldovean si am intrat in Moldova doar cu cartea de identitate, cat timp am dreptul sa stau aici fara a primi vreo amenda sau ce ar trebui sa fac sa pot sta aici?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Cristian Papanaga
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii

1. Aveți posibilitatea să rămâneți pentru o perioadă neîntreruptă sau pentru mai multe şederi a căror durată nu va depăşi 90 de zile calendaristice în decursul oricărei perioade de 180 de zile calendaristice, ceea ce implică luarea în considerare a ultimei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere.
2. Puteți... mai detaliat obține permis de ședere adresându-vă la Biroul de Migrație și Azil, temei fiind- reîntregirea familiei cu cetățean al R.M. Documentele solicitate: http://bma.gov.md/ro/content/dreptul-de-%C5%9Federe-provizorie-pentru-re%C3%AEntregirea-familiei.

29 octombrie 2018