Cat timp este valabila amenda de pe camere

12 februarie 2019 159

Mi-a venit scrisoare pe data 11-02-2019 camera de la intersectie. Incalcarea este indicata pe data 04-08-2018. Este oare valabila?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Nicolae Ilco (Calin)
 • Parajurist
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte contravenţii

Salutare

Conform lit. d, art. 26, Codul Contravenţional:

Înlăturarea răspunderii contravenţionale pentru fapta ce conţine elementele constitutive ale contravenţiei are loc în cazul prescripţiei răspunderii contravenţionale,

Iată ce spune legea despre prescripţia răspunderii contravenționale (art. 30, Codul Contravenţional):

Articolul 30. Prescripția răspunderii contravenționale
... mai detaliat (1) Prescripția înlătură răspunderea contravențională.
(2) Termenul general de prescripție a răspunderii contravenționale este de un an.
(3) Termenul special de prescripție pentru contravențiile prevăzute la art.1551 şi art. 179 este de 18 luni.
(4) Termenul de prescripție a răspunderii contravenționale se reduce la jumătate pentru persoanele care la data săvîrşirii contravenției erau minore.
(5) Termenul de prescripție curge de la data săvîrşirii contravenției şi pînă la data rămînerii definitive a hotărîrii cu privire la cauza contravențională.
(6) În cazul săvîrşirii unei noi contravenții de către aceeași persoană, termenul de prescripție se calculează pentru fiecare contravenție separat.
(7) Curgerea termenului de prescripție se suspendă dacă persoana care a săvîrşit contravenția se sustrage de la procesul contravențional. În acest caz, curgerea termenului de prescripție se reia de la data reținerii persoanei sau autodenunțării.
(8) În cazul prevăzut la alin. (6), persoana nu poate fi trasă la răspundere contravențională dacă de la data săvîrşirii contravenției a trecut un an şi în această perioadă nu a fost săvîrşită o nouă contravenție.
(9) În cazul contravenției continue şi al contravenției prelungite, termenul de prescripție curge de la data săvîrşirii ultimei acțiuni sau a inacțiunii.
(10) Termenul de prescripție a punerii în executare a sancțiunii contravenționale este de un an, calculat din data la care decizia sau hotărîrea prin care aceasta a fost aplicată a rămas definitivă.
(11) Se consideră că nu a fost supus răspunderii contravenționale contravenientul:
a) a cărui răspundere contravențională a fost înlăturată;
b) care a executat integral sancțiunea;
c) în a cărui privință procesul contravențional a încetat.

Servus

12 februarie 2019
Vitalie Onofrei
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii

Buna ziua;
conform Coduluil Contravențional,
Articolul 30. Prescripția răspunderii contravenționale
(1) Prescripția înlătură răspunderea contravențională.
(2) Termenul general de prescripție a răspunderii contravenționale este de un... mai detaliat an.

Astfel, în termen de pînă la data de 04.08.2018, agentul constatator este în drept să vă aplice sancțiunea, totuși, dacă nu vă prezentați, puteți fi atras la răspundere pentru necomunicarea datelor persoanei care sa aflat la volanul auto în acel moment.
Problema e că, agentul constatator la etapa expedierii citației, nu o fac cu aviz de recepție, din care motiv, nu va putea confirma faptul recepției de către dumneavoastră a acesteia.

Totuși, de cele mai dese ori, agentul constatator folosește instrumentul legal, anume art. 443 alin. (6) Faptul absenței persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional ori al refuzului acesteia de a semna procesul-verbal se consemnează în procesul-verbal şi se certifică prin semnătura cel puțin a unui martor, indicîndu-se şi datele de identitate ale acestuia (numele, prenumele, adresa de domiciliu şi numărul de telefon).
Dacă amenda nu se achită, atunci cauza se transmite spre executare silită, fapt care va duce la mărirea cheltuielilor, cu aplicarea de interdicții și sechestre.

Sigur, este posibil de a contesta procedura de aplicare a sancțiunii, probînd faptul că nu ați fost informat corespunzător, astfel avînd posibilitatea de a vă eschiva de la răspundere.

Alegerea vă aparține.

12 februarie 2019