Cat timp poate fi ingradita o strada in scop de amenajare santier de constructie?

1 iunie 2017 37

In conformitate cu legislația Republicii Moldova, cât de mult se poate sa fie închisa o stradă de circulatie rutiera pentru contructia unei clădiri? În centrul Chișinăului, există o stradă închisă aproximativ 10 ani, în ultimii trei ani constructia este oprita, adică nu există nici o activitate. Bănuiesc că, din motive economice. Cu toate acestea, strada este închisa pentru nici un motiv.
Această situație se află pe strada Stefan cel Mare colt cu strada Teatrala. Strada care este închisa este strada Teatrala.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Levitschii Iurii
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil

Bună ziua. Vedeți aici http://lex.justice.md/md/335823/.
Articolul 13. Conţinutul autorizaţiei de construire
(2) Emitentul autorizaţiei de construire poate pune condiţii speciale pentru perioada executării lucrărilor autorizate, ce ţin de:
a) utilizarea domeniului public (accese în zona şantierului, închideri de drumuri publice, ocupări temporare de spaţii publice, devieri ale circulaţiei... mai detaliat auto şi/sau pietonale, executare a unor drumuri provizorii, instalare a unor elemente de publicitate);
Articolul 15. Termenul de începere a lucrărilor de construcţie şi durata executării
lucrărilor de construcţie
(5) Durata executării lucrărilor se stabileşte în autorizaţia de construire în baza proiectului de organizare a executării lucrărilor de construcţie şi documentelor normative. În cazul unor motive argumentate, durata executării lucrărilor poate fi prelungită pe un termen calculat în funcţie de volumul lucrărilor de construcţie executat la momentul solicitării prelungirii şi interesul public.

5 iunie 2017
Alexandru Ţurcan
  • Avocat
  • Dreptul afacerilor

Inchiderea strazilor si trotuarelor pe perioada constructiilor se face in baza asa-numitor "Proiecte de organizare a constructiei", care sunt:
- elaborate de proiectantul (arhitectul) constructiei
- avizate de Directia generala arhitectura a mun. Chisinau
- coordonate de Directia generala transport public si cai de comunicatii a mun. Chisinau
- coordonate de Serviciul sistematizare circulatie... mai detaliat rutiera, Sectia supraveghere transport si circulatie rutiera a Directiei de politie a mun. Chisinau
In proiectul de organizare a constructiei, de regula, se indica pe care perioada este necesar de stabilit ingradire. In orice caz, ingradirea nu poate depasi durata autorizatiei de constructie.
Dumneavoastra vorbiti despre o constructie inghetata de mai multi ani. Exista o mare probabilitate ca autorizatia de constructie este deja de mult expirata si nu a fost prelungita.
In asa caz, odata ce va simtiti afectat de aceste instalatii si nu aveti contact cu beneficiarul constructiei, puteti adresa cereri la organele mentionate mai sus pentru a dispune inlaturarea obstacolelor in transportul public si pietonal. Asemenea cereri au un mai mare efect cand sunt contrasemnate de un mai mare grup de oameni (e.g. locuitorii vecinatatilor, care sunt afectati de aceste ingradiri).

5 iunie 2017