Cati metri patrati se atribuie unui angajat?

8 aprilie 2021 34

Buna ziua. Spuneti-mi, va rog, cati metri patrati ii revin angajatului la locul de munca? Care articol din Codul Muncii sau alte legi reglementeaza acest aspect?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul muncii

Buna ziua,

Codul muncii nu prevede o asemenea reglementare, un alt act care să menționeze asupra acestui fapt n-am întîlnit deși colegii ar fi binevenit sa adauge dacă cunosc.

Este greu de abordat asemenea subiect in condițiile in care exista o multitudine de funcții și tipuri de serviciu pentru care este greu... mai detaliat de stabilit un spațiu de munca egal or acesta ar diferenția de la caz la caz. O asemenea abordare ar putea fi prevăzută de Regulamentul intern al entității unde lucrați sau de Conventia colectivă sau chiar CIM.

9 aprilie 2021
Serghei Sandu
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii

Bună ziua.
Conform Hotărîrii Guv. nr. 353 din 05.05.2010, Încăperile de lucru trebuie să aibă suprafaţa, înălţimea şi volumul de aer suficiente, care să permită lucrătorilor să-şi îndeplinească sarcinile de lucru fără riscuri pentru securitatea, sănătatea sau confortul acestora. Calcularea dimensiunilor încăperilor şi a volumului de aer în încăperi se... mai detaliat efectuează în conformitate cu anexa nr. 4.
Anexa nr. 4 la Cerinţele minime de securitate şi sănătate la locul de muncă
CALCULAREA dimensiunilor încăperilor şi a volumului de aer în încăperi
1. Pentru spaţiile în care au loc procese tehnologice ce degajă căldură, umiditate, pulberi, gaze, vapori etc., înălţimea minimă a încăperilor de lucru trebuie să fie de cel puţin 3 m, iar volumul minim de aer pentru fiecare lucrător – de cel puţin 12 m³.
2. Pentru spaţiile în care se desfăşoară activităţi administrative sau comerciale, înălţimea minimă a încăperilor de lucru trebuie să fie de cel puţin 2,6 m, iar volumul minim de aer pentru fiecare lucrător – de cel puţin 10 m³.

9 aprilie 2021