Cauza penala pornita in 2014 si nefinalizata pana acum, dar luata in consideratie in cadrul altui proces penal

20 martie 2023 22

Buna ziua. Unde pot pune depune o plangere in legatura cu o condamnare? In anul 2014 am fost judecat in temeiul art.186 alin. (2), art. 187 alin. (2) si art. 287 alin. (2) CP si am fost condamnat cu suspendarea conditionata a executarii, cu termen de proba 2 ani. Curtea de Apel a mentinut hotararea mentionata a primei instante, dar Curtea Suprema in 2018 a casat decizia si a trimis dosarul la Curtea de Apel pentru rejudecare. Pana in prezent nu exista o decizie in dosarul amintit. In 2018 am fost condamnat pentru alt articol, iar la calcularea sentintei au adaugat partial condamnarea din 2014, care nu era definitiva. E corecta asemenea individualizare a sentintei? Cum pot cere verificarea legalitatii acestei solutii?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Tatiana Scobiola
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Alte contravenţii
  • Alte domenii

Articolul 84. Aplicarea pedepsei în cazul unui concurs de infracţiuni

(1) Dacă o persoană este declarată vinovată de săvîrşirea a două sau mai multor infracţiuni fără să fi fost condamnată pentru vreuna din ele, instanţa de judecată, pronunţînd pedeapsa pentru fiecare infracţiune aparte, stabileşte pedeapsa definitivă pentru concurs de infracţiuni prin... mai detaliat cumul, total sau parţial, al pedepselor aplicate, dar pe un termen nu mai mare de 25 de ani de închisoare, iar în privinţa persoanelor care nu au atins vîrsta de 18 ani şi a persoanelor care au atins vîrsta de 18 ani, dar nu au atins vîrsta de 21 de ani, care nu au mai fost condamnate - pe un termen nu mai mare de 12 ani şi 6 luni. În cazul în care persoana este declarată vinovată de săvîrşirea a două sau mai multor infracţiuni uşoare şi/sau mai puţin grave, pedeapsa definitivă poate fi stabilită şi prin absorbirea pedepsei mai uşoare de pedeapsa mai aspră.

(2) La pedeapsa principală aplicată în cazul unui concurs de infracţiuni poate fi adăugată oricare din pedepsele complementare prevăzute la articolele corespunzătoare din Partea specială a prezentului cod, care stabilesc răspunderea pentru infracţiunile de a căror săvîrşire persoana a fost declarată vinovată. Pedeapsa complementară definitivă stabilită prin cumul, total sau parţial, al pedepselor complementare aplicate nu poate depăşi termenul sau mărimea maximă prevăzută de Partea generală a prezentului cod pentru această categorie de pedepse.

(3) Dacă pentru infracţiunile care intră în concurs sînt stabilite pedepse principale de diferite categorii, a căror cumulare nu este prevăzută de art.87, şi instanţa de judecată nu va găsi temeiuri pentru absorbirea unei pedepse de către alta, ele se execută de sine stătător.

(4) Conform prevederilor alin.(1)-(3) se stabileşte pedeapsa şi în cazul în care, după pronunţarea sentinţei, se constată că persoana condamnată este vinovată şi de comiterea unei alte infracţiuni săvîrşite înainte de pronunţarea sentinţei în prima cauză. În acest caz, în termenul pedepsei se include durata pedepsei executate, complet sau parţial, în baza primei sentinţe.

21 martie 2023