Cazier detaliat

22 februarie 2024 3

Buna ziua! In anul 2019 am avut un dosar penal in temeiul art. 287 alin. (2) CP, fiind sanctionat amenda in marime de 800 unitati conventionale. Amenda am achitat-o in 24 ore. Pot acum sa primesc cazier detaliat curat?

Jurist comments 2

Download discussion
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna ziua Artiom, da desigur, trebuie să prezentați șa cazier documentele corespunzătoare : copia sentinței, cu ștampila umedă de la instanță și bonul de plată a amenzii, dar cei de la cazier sunt obraznici, ei mai cer, conform Codului penal să prezinți o încheiere Articolul 111. Stingerea antecedentelor penale

(1)... mai detaliat Se consideră ca neavînd antecedente penale persoanele:

a) liberate de pedeapsă penală;

b) liberate, potrivit actului de amnistie, de răspunderea penală;

c) liberate, potrivit actului de amnistie sau graţiere, de executarea pedepsei pronunţate prin sentinţa de condamnare;

d) condamnate cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei dacă, în termenul de probă, condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei nu a fost anulată;

e) condamnate la o pedeapsă mai blîndă decît închisoarea – după executarea pedepsei;

f)- exclusă.

g) condamnate la închisoare pentru săvîrşirea unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave – dacă au expirat 2 ani după executarea pedepsei;

h) condamnate la închisoare pentru săvîrşirea unei infracţiuni grave – dacă au expirat 6 ani după executarea pedepsei;

i) condamnate la închisoare pentru săvîrşirea unei infracţiuni deosebit de grave – dacă au expirat 8 ani după executarea pedepsei;

j) condamnate la închisoare pentru săvîrşirea unei infracţiuni excepţional de grave – dacă au expirat 10 ani după executarea pedepsei.

(2) Dacă condamnatul, în modul stabilit de lege, a fost liberat înainte de termen de executarea pedepsei sau partea neexecutată a pedepsei i-a fost înlocuită cu o pedeapsă mai blîndă, termenul stingerii antecedentelor penale se calculează pornindu-se de la termenul real al pedepsei executate, din momentul liberării de executarea pedepsei principale şi complementare.

(3) Stingerea antecedentelor penale anulează toate incapacităţile şi decăderile din drepturi legate de antecedentele penale.

23 februarie 2024
Iulia Ghețivu
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor

Bună, în conținutul cazierului judiciar detaliat este mențiunea „Persoana a fost exclusă de la evidență”?

25 februarie 2024