Cazier juridic

20 mai 2019 18

Este legală cererea de cazier juridic în instituțiile de învățământ? La darea de seamă anuală se cere anexarea cazierului juridic. Este ceva nou în legislație?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Nicolae Ilco (Calin)
  • Parajurist
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Alte contravenţii

Salutare

Cazierul judiciar se cere doar la etapa angajării cadrului didactic în instituţia de învăţămînt. În cazul participării la concursul pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general, cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, fapt ce se consemnează în cererea de... mai detaliat participare la concurs. În acest caz, candidatul are obligaţia să prezinte cazierul judiciar în original în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii ordinului de numire.

Legislaţia învăţămîntului prevede doar cazurile sus-menţionate în caze se cere cazierul judiciar şi Dvs. aveţi dreptul să cereţi administraţiei instituţiei de învăţămînt, actul normativ care vă obligă să prezentaţi caziurul judiciar.

Servus

23 mai 2019