Cazier juridiciar detaliat

24 ianuarie 2018 1675

Bună ziua! Am o întrebare: în certificat de cazier detaliat este înscrisă următoarea informație cu caracter criminogen: Conform încheierii Judecătoriei raionului din 03.08.2006, cu aplicarea pct.8 art.90 ,,Condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei,, Cod penal, a fost anulat condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei și stins antecedentul penal.
În cazier judiciar simplu antecedente penale nu sunt. Intrebarea mea este de ce in cazier detaliat informatia nu este la fel?

Jurist comments 1

Download discussion
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul muncii
  • Alte contravenţii

Bună ziua Dna Nadejda,
Informația din cazierul judiciar (simplu) și cazierul judiciar detaliat diferă, deoarece potrivit „Instrucţiunilor privind ordinea de eliberare a cazierelor judiciare, cazierelor contravenţionale şi altor certificate de către Serviciul tehnologii informaţionale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne” din 18 noiembrie 2016 nr. 353 este prevăzut ce informație conține... mai detaliat fiecare dintre acestea.

Extras din Instrucțiune:
2. În sensul prezentelor Instrucţiuni se definesc următoarele noţiuni:
cererea privind eliberarea cazierului judiciar, cazierului contravenţional şi altui
certificat este solicitarea depusă de către o persoana fizică sau juridică, inclusiv în
format electronic, vizînd eliberarea actului (certificatului) solicitat;
cazier judiciar - document oficial în care se consemnează faptul prezenţei
înscrierilor în Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice, luîndu-se în
consideraţie stingerea antecedentelor penale şi/sau aflarea persoanei sub urmărirea
penală;
cazier contravenţional din domeniul circulaţiei rutiere (cazier contravenţional) –
informaţia deţinută de organele poliţiei despre cazurile de tragere la răspundere
contravenţională a persoanei, inclusiv punctele de penalizare aplicate, în privinţa cărora
n-a expirat termenul de prescripţie prevăzut de lege;
certificat de cazier detaliat - document oficial în care se consemnează faptul
prezenţei înscrierilor în Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice privind
tragerea la răspundere penală şi rezultatele examinării cauzelor penale, informaţia
privind antecedentele penale stinse şi nestinse ale unei persoane, precum şi informaţia
despre anunţarea în căutare a persoanelor.

http://mai.gov.md/sites/default/files/ordinul_353_din_18.11.2016_instructiuni.pdf

24 ianuarie 2018