Ce beneficii ai din partea statului in caz ca ai tripleti?

22 decembrie 2019 14

Ce beneficii ai din partea statului in caz ca ai tripleti? Asistenta sociala de la primarie nu cunoaste.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Indemnizaţia lunară de suport pentru creşterea până la împlinirea vârstei de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină se stabileşte pentru copiii născuţi începând cu 1 ianuarie 2017.

Condiţii de acordare:

Indemnizaţia lunară de suport pentru creşterea până la împlinirea vârstei de 3 ani... mai detaliat a copiilor gemeni sau a mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină se stabileşte:

- în cazul în care dintr-o singură sarcină în familie s-au născut cel puţin 2 copii vii;

- de la data naşterii copiilor, la solicitarea unuia dintre părinţi, atât persoanelor asigurate, cât şi persoanelor neasigurate;

- în cazul adopţiei sau instituirii tutelei asupra copiilor gemeni sau mai multor copii născuţi dintr-o singura sarcină de la data adoptării hotărârii privind încuviinţarea adopţiei, respectiv de la data emiterii dispoziţiei privind instituirea tutelei;

- pentru fiecare copil născut viu;

- cu condiţia că copiii au fost înregistraţi la oficiul stării civile;

- indiferent dacă persoana care solicită indemnizaţia desfăşoară activitatea de muncă.

Depunerea cererii:

Cererea pentru stabilirea indemnizaţiei se depune la casa teritorială de asigurări sociale de la locul de domiciliu sau, în cazul în care a fost stabilită indemnizaţia de maternitate, la casa teritorială care a stabilit indemnizaţia de maternitate.

Acte necesare:

a) actul de identitate al solicitantului indemnizaţiei (în original şi în copie);

b) certificatele de naştere a copiilor (în original şi în copie);

c) în cazul în care copilul s-a născut pe teritoriul altui stat, solicitantul de indemnizaţii adresate familiilor cu copii (cu excepţia persoanelor angajate în câmpul muncii în Republica Moldova) prezintă casei teritoriale o declaraţie pe proprie răspundere despre faptul că a beneficiat/nu a beneficiat de indemnizaţii adresate familiilor cu copii din statul respectiv.

În cazul în care a beneficiat de indemnizaţii adresate familiilor cu copii pe teritoriul altui stat, solicitantul indică în declaraţie perioada de acordare a indemnizaţiei respective.

În cazul acordării indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii pe teritoriul altui stat, indemnizaţia lunară de suport pentru creşterea până la împlinirea vârstei de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină (pentru perioada respectivă) nu se stabileşte.

Termen de depunere/examinare a cererii:

Termenul de solicitare a indemnizaţiei lunare de suport pentru creşterea până la împlinirea vârstei de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină este de 12 luni de la data naşterii copiilor.

În cazul în care indemnizaţia respectivă a fost solicitată mai târziu de termenul indicat, aceasta se stabileşte retroactiv, dar nu mai mult decât pentru 12 luni premergătoare datei adresării cu condiţia că a fost solicitată în termen de 3 ani de la data naşterii copiilor.

Termenul de examinare a cererii este 30 zile calendaristice de la data înregistrării cererii la casa teritorială.

Cuantumul indemnizaţiei:

Cuantumul indemnizaţiei lunare de suport pentru creşterea până la împlinirea vârstei de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină constituie 50% din mărimea indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani, prevăzut pentru persoanele neasigurate, la data naşterii copilului.

Cuantumul indemnizaţiei constituie:

- pînă la 31 decembrie 2018 - 270 de lei;

- începând cu 01 inuarie 2019 - 320 lei lunar.

Plata indemnizaţiei se efectuează prin intermediul prestatorului de servicii de plată desemnat, prin cerere, de către beneficiar. Prestatorul de servicii de plată desemnat încheie contract cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.

În cazul nesolicitării sumelor indemnizaţiilor de către beneficiar pe parcursul a 3 luni consecutive, ÎS „Poşta Moldovei" le restituie lunar pe contul Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

Plata indemnizaţiilor neachitate pe o perioadă de 3 luni consecutive şi rambursate pe contul Casei Naţionale de Asigurare Sociale se reia de către Casa Teritorială de Asigurări Sociale în baza cererii scrise sau la solicitarea verbală a beneficiarului, pentru o perioadă de 3 ani premergători datei adresării.

23 decembrie 2019