Ce drepturi am, daca locuim in casa parinteasca de 22 ani?

24 decembrie 2021 68

Buna ziua. Sunt divortata de 6 ani ( divortul a fost cerut de comun acord). Locuim in casa parinteasca, am investit mult aici am construit niste anexe. Am luat credite bancare pe care trebuie sa le intorc eu, fiindca nu am incredere in fostul sot. A venit timpul ca trebuie sa ne despartim cu adevarat. Sotul nu a achitat pensie alimentara copiilor, acum este plecat peste hotare. A mai trimis bani acasa, dar aceștia erau investiti in constructii. Ce drepturi am eu, daca am doi copii si am muncit la casa asta 22 ani? Acum sunt nevoita sa parasesc locuinta, ar nu am unde pleca.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte contravenţii

Codul Familiei Articolul 23. Recunoaşterea bunurilor personale ale soţilor proprietate în devălmăşie a acestora

Bunurile ce aparţin fiecăruia dintre soţi pot fi recunoscute de instanţa judecătorească proprietate în devălmăşie a acestora dacă se va stabili că, în timpul căsătoriei, din contul mijloacelor comune ale soţilor sau al mijloacelor unuia dintre soţi... mai detaliat ori în urma muncii numai a unuia dintre soţi, valoarea acestor bunuri a sporit simţitor (reparaţie capitală, reconstrucţie, reutilare, reamenajare etc.).

deja trebuie de constatat părinții soțului sunt decedați????? soțul se primește că a moștenit casa de la părinții lui........???

24 decembrie 2021
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte contravenţii

Articolul 26. Determinarea cotelor-părţi în proprietatea în devălmăşie a soţilor

(1) La împărţirea proprietăţii în devălmăşie a soţilor şi determinarea cotelor-părţi din aceasta, părţile soţilor sînt considerate egale dacă contractul matrimonial nu prevede altfel.

(2) Instanţa judecătorească este în drept să diferenţieze cotele-părţi în proprietatea în devălmăşie a soţilor, ţinînd cont de... mai detaliat interesele unuia dintre soţi şi/sau de interesele copiilor minori.

(3) La împărţirea proprietăţii în devălmăşie a soţilor, datoriile comune se împart între ei proporţional cotelor-părţi ce le-au fost repartizate.

24 decembrie 2021