Ce drepturi are a doua soție?

18 ianuarie 2023 57

Bună! Mama a decedat acum 5 ani, iar tata s-a recăsătorit recent cu o doamnă care are doi copii dintr-o relație anterioară. Dacă ceva se întâmplă cu tata, actuala lui soție și copiii acesteia au vreun drept în privința imobilului pe care tata l-a deținut anterior căsătoriei?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Mihaela, nu. Nu au nici-un drept, deoarece a doua soție n-a participat la acumularea verii tatăl DVS și nici copii ei.

18 ianuarie 2023
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua Mihaela.
Colegul corect a accentuat că actuala soţie şi copii acesteia nu au participat la dobîndirea bunurilor tatălui dumneavoastră, respectiv aceste bunuri aparţin exclusiv tatälui dumneavoastră.
În caz de divorţ actuala soţie nu are nici un drept asupra bunurilor dobîndite pînă la căsătoria lor.
Situaţia e alta în cazul decesului.
În... mai detaliat lipsa unui testament, soţul supravieţuitor are dreptul la 1/4 din masa succesorală.

Codul civil prevede următoarele:
Articolul 2185. Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor

(1) Soțul supraviețuitor este moștenitor legal și, în concurs cu clasa întîi de moștenitori, are dreptul la 1/4 din masa succesorală, indiferent de numărul descendenților.

(2) În concurs cu clasa a doua de moștenitori sau cu bunicii, soțul supraviețuitor are dreptul la 1/2 din masa succesorală, indiferent de numărul moștenitorilor. Dacă sînt în viață atît bunicii, cît și descendenții bunicilor, soțul supraviețuitor primește cota și din cealaltă cotă succesorală de 1/2 care, conform art. 2180, ar fi trebuit să revină descendenților.

(3) Stabilirea cotei succesorale a soțului supraviețuitor se face cu preferință față de stabilirea cotelor succesorale ale moștenitorilor cu care acesta concurează.

(4) În lipsa moștenitorilor de clasa întîi și a doua și dacă bunicii nu sînt în viață sau dacă aceștia au decăzut din dreptul la moștenire, soțul supraviețuitor culege întreaga moștenire.

18 ianuarie 2023