Ce drepturi are vecinul?

25 martie 2023 29

Bună ziua. Am în proprietate o porțiune de casă pe pământ în Chișinău, un perete și acoperișul fiind comun. Vecinul dorește să facă reparație capitală, să schimbe acoperișul și să demoleze niște pereți. Ce lucrări are dreptul să facă vecinul fără a cere acordul meu?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Ana.
Codul civil prevede
Articolul 549. Actele de conservare a bunului proprietate comună pe cote-părţi

Fiecare coproprietar poate să efectueze acte de conservare a bunurilor proprietate comună pe cote-părţi fără acordul celorlalţi coproprietari şi să le pretindă compensarea cheltuielilor proporţional cotei lor părţi.

26 martie 2023