Ce face un parinte care are este bolnav si nu este apt de munca, dar are de achitat pensie alimentara?

1 decembrie 2022 85

Buna! Un tata are de platit pensie alimentara unui copil de 13 ani, dar are probleme grave de sanatate si nu este apt de munca. Cum ramane cu pensia alimentara?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Elena.
1- Dacă Cuantumul pensiei de întreţinere încasate pentru copilul minor a fost stabilit în cotă procentuală din salariul şi/sau din alte venituri ale părinţilor, atunci nu puteți solicita de la om nimic or spre exemplu 1/4 din 0 oricum e 0. Însă aveți posibilitatea de a solicita instanței... mai detaliat în temeiul art.110 Codul Familiei de a modifica cuantumul pensiei de întreținere într-o sumă fixă.
2- Dacă încasarea pensiei de întreţinere pentru copilul minor a fost stabilită într-o sumă bănească fixă atunci indiferent de situație sumele trebuie achitate, în caz că nu are venit atunci vor fi urmărite bunurile acestuia în valoarea datorată (casă, masă, automobil, loturi de teren etc.). În cazul cînd situația debitorului e foarte grea acesta poate fi scutit de palata pensiei de către instanța de judecată.
Prevederi relevante ale Codului Familei:

Articolul 103. Urmărirea bunurilor debitorului întreţinerii

(1) Dacă debitorul întreţinerii nu are salariu sau alte venituri, fie că acestea sînt insuficiente pentru a-şi onora obligaţia, pensia de întreţinere se va încasa din mijloacele băneşti depuse de către debitor în instituţiile financiare sau transmise organizaţiilor comerciale şi necomerciale, cu excepţia cazurilor cînd aceste mijloace le-au fost transmise în proprietate. Dacă debitorul nu dispune de astfel de mijloace băneşti sau dacă dispune de ele, dar acestea sînt insuficiente pentru a-şi onora obligaţia, pensia de întreţinere se va încasa din contul tuturor bunurilor mobile şi imobile ale debitorului care pot fi urmărite.

(2) Urmărirea bunurilor şi a mijloacelor băneşti ale debitorului se face în modul prevăzut de legislaţia procesuală civilă.

Articolul 110. Modificarea cuantumului pensiei de întreţinere stabilite de instanţa judecătorească sau scutirea de plata acesteia

În cazul în care starea materială sau familială a uneia dintre părţi s-a schimbat, instanţa judecătorească, luînd în considerare şi alte circumstanţe importante ale părţilor, este în drept, la cererea oricăreia dintre ele, să modifice cuantumul pensiei de întreţinere sau să-l scutească pe debitorul întreţinerii de plata acesteia.

2 decembrie 2022