Ce faci daca asociatul refuza sa semneze procesul verbal al AGA ?

29 decembrie 2017 158

Statutul SRL-ului prevede ca procesul verbal AGA trebuie semnat de toti asociatii prezenti la adunare. In cadrul AGA unul din asociati nu este de acord cu hotarirea adoptata in cadrul adunarii si refuza semnarea procesului verbal. Cum procedam in cazul dat pentru a valida procesul verbal AGA?

Jurist comments 1

Download discussion
Eduard Scutaru
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii

Bună ziua,

În primul rând, conform art. 56 alin. (3) al Legii cu privire la societățile cu răspundere limitată, Adunarea generală a asociaţilor este deliberativă dacă numărul de voturi reprezentat este suficient pentru adoptarea a cel puţin unei chestiuni incluse în ordinea de zi.
Art. 58 prevede care este numărul necesar de... mai detaliat voturi în dependență de chestiunea ce urmează a fi adoptată.
Lipsa acordului unuia din asociați cu hotărârea adoptată se reflectă în rezultatele votării: Contra __ Pro___, Abținut____unde de fapt și se consemnează refuzul.
Ulterior se consemnează ce s-a hotărât
Faptul că unul din asociați va semna procesul verbal, nu denotă că el este de acord, ci doar că este prezent la adunarea generală.

29 decembrie 2017