Ce motive trebuie sa existe ca dupa divort copii (14 si 17 ani) sa nu ramana cu mama?

31 iulie 2019 18

Ce motive trebuie sa existe ca dupa divort copii (14 si 17 ani) sa nu ramana cu mama?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul imobiliar

Bună ziua,

Legea nu stabilește că după divorț copilul rămâne cu mama sau are prioritatea de a rămâne cu mama deopotrivă Articolul 38 din Codul Familiei prevede că, în cazul
lipsei unui acord între soți privind determinarea locului de trai al copiilor minori comuni, instanța judecătorească este obligată să stabilească cu cine... mai detaliat dintre părinți vor locui copiii minori după divorț.

La determinarea locului de trai al copiilor minori instanța judecхtorească va ține cont de egalitatea în drepturi, obligațiile mamei și ale tatălui, precum de opinia și interesele copiilor. Articolul 63 alin. (2) din Codul Familiei menționează că la soluționarea unui astfel de litigiu se va ține cont:
– de atașamentul copilului față de fiecare dintre părinți, față de frați, surori;
– de vârsta copilului;
– de calitățile morale ale părinților;
– de relațiile existente între fiecare părinte și copil;
– de posibilitțile părinților de a crea condiții adecvate pentru educația și dezvoltarea copilului (îndeletnicirile și regimul de lucru, condițiile de trai etc.).
La determinarea domiciliului copilului minor instanța judecătorească va cere avizul autorității tutelare. Acest aviz se pregătește în baza procesului întocmit de autoritatea tutelară la domiciliul fieruia dintre părinți, în care se vor elucida condițiile de trai ale acestora, aspectele psihologice ale relațiilor dintre părinte și copil, prezența altor rude și relațiile acestora cu copilul, faptul dacă părintele și-a creat o nouă familie, dorința copilului de a locui cu mama sau cu tata și alte momente importante.

Practica Judiciară arată că de cele mai deseori copilul este transmis spre educație mamei, dar sunt o multitudine de cazuri în care este transmis și tatălui dacă întrunește condițiile respective și demonstrează ca întreținerea, creșterea și educația copilului va avea loc mai eficace alături de el.

Legislația în vigoare prevede egalitatea în drepturi și obligații a părinților față de copii, astfel practica judiciară trebuie să țină cont de acest principiu la determinarea locului de trai al copilului.
Prezentăm un exemplu din practica judiciară în care domiciliul copiilor minori a fost stabilit cu tatăl (dosarul 2ra-2236/13 din 18 septembrie 2013).

1 august 2019