Ce pot face?

26 martie 2023 134

Bună ziua. În martie 2019 am divorțat, iar cei doi copii minori comuni au rămas în grija mea. Atunci nu am făcut partajarea averii comune. În ianuarie 2020 am decis să ne mai acordam o șansă. Am vândut casa și am cumpărat un apartament. Eu, fiind credulă, am semnat acordul ca partea mea de bani de la vânzarea casei să fie transferată în contul fostului soț, crezând că partajul este 50/50 și fără a citi actele la notar. Când s-a făcut contractul pentru apartament, fostul soț m-a convins până a făcut actele doar pe numele lui. Acum am citit actele de la vânzarea casei (bun comun în valoare de 40.000 de Euro) și am constatat că eu am semnat acord de transfer în contul soțului doar de.2.500 Euro, iar pentru diferența de 37.500 - nu. Ce pot face ca să-mi recuperez banii, dacă se mai poate face ceva?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Laura.
Trebuie de analizat în detaliu conținutul actelor întocmite precum și termenele care au trecut din acel moment.
De principiu ar fi posibil de recuperat acești bani prin intermediul prevederilor îmbogățirii fără justă cauză.
Codul civil prevede:
Articolul 1981. Circumstanțele în care îmbogățirea este nejustificată

(1) O îmbogățire este nejustificată, cu excepția următoarelor... mai detaliat cazuri:

a) persoana îmbogățită este îndreptățită față de persoana dezavantajată să obțină îmbogățirea în virtutea unui contract sau unui alt act juridic, unei hotărîri judecătorești sau unui alt temei legal; sau

b) persoana dezavantajată și-a dat consimțămîntul în mod liber și fără eroare de a suferi dezavantajul.

(2) Dacă contractul sau un alt act juridic este lovit de nulitate sau este ineficient cu efect retroactiv ori dacă hotărîrea judecătorească sau un alt temei de obținere este nevalabil cu efect retroactiv, persoana îmbogățită nu este îndreptățită la îmbogățire pe baza acestui temei.

(3) Cu toate acestea, persoana îmbogățită se consideră îndreptățită la îmbogățire în baza legii dacă a dobîndit îmbogățirea prin uzucapiune, bună-credință, precum și în alte cazuri cînd, conform legii, ea are dreptul de a păstra îmbogățirea.

(4) De asemenea, îmbogățirea este nejustificată dacă:

a) persoana dezavantajată a oferit-o pentru un scop care nu este atins sau în considerarea unei așteptări care nu s-a realizat;

b) persoana îmbogățită a cunoscut sau trebuia în mod rezonabil să cunoască despre acel scop sau acea așteptare; și

c) persoana îmbogățită a acceptat sau se poate considera în mod rezonabil că a acceptat că îmbogățirea trebuie să fie restituită în astfel de circumstanțe.

27 martie 2023

Vă mulțumesc .

27 martie 2023