Ce pot face in cazul in care am introdus actiune de divort in instanta si tatal fetitei care este si un alcoolic, doreste sa o ia mereu de la domiciliul mamei folosind violenta, spunand ca are aceleasi drepturi?

2 iunie 2019 26

Buna ziua! Am depus de curand in instanta cerere de divort si primul termen este in septembrie 2019, avand in vedere ca este vacanta iulie-august. Am o fetita de 3 ani si jumatate si sotul doreste sa o ia de la mine in fiecare zi, in plus doreste sa doarma cu el in locuinta parintilor. El nu are servici si consuma bauturi alcoolice mai tot timpul, vorbeste urat si are un comportament agresiv si ma ameninta. Ce pot face ca pe timpul cat se desfasoara procesul si pana cand instanta hotaraste si programul de vizita, sa nu aiba dreptul de a lua fata, ci doar sa o vada? Domiciliul copilului este stabilit la mama. El nu respecta programul copilului si face asa ceva ca sa sufar eu, in detrimentul interesului copilului. Va intreb daca pot sa obtin custodia exclusiva pana cand copilul are discernamant. Va multumesc ca existati!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Alte contravenţii

Bună ziua

Stimate Doamnă,
Legislația Republicii Moldova nu operează cu noțiuni precum custodia exclusiv asupra copilului până la atingerea majoratului de către acesta.
Odată ce v-ați adresat în instanța de judecată urmează ca aceasta sa determine și domiciliul copilului minor după desfacerea căsătoriei.
De stabilirea graficului de întrevederi cu copilul este competentă autoritatea tutelară,... mai detaliat iar dacă una din părți nu este de acord cu acel orar atunci, este în drept sa conteste decizia autorității tutelare în instanța de judecată în vederea modificării graficului. Astfel, problema ridicată referitor la graficul de întrevederi și modul se va examina în procedura administrativa, eventual în procesul de contencios administrativ.

Totuși, ambii părinți au drepturi și obligații egale în ce privește participarea la creșterea și educarea copiilor săi, inclusiv să contribuie în măsura egală financiar.

Vedeți mai jos ce spune Codul familiei referitor la decăderea din drepturile părintești:
Articolul 67. Decăderea din drepturile părinteşti
Părinţii pot fi decăzuţi din drepturile părinteşti dacă:
a) se eschivează de la exercitarea obligaţiilor părinteşti, inclusiv de la plata pensiei de întreţinere;
b) refuză să ia copilul din maternitate sau dintr-o altă instituţie curativă, educativă, dintr-o instituţie de asistenţă socială sau alta similară;
c) fac abuz de drepturile părinteşti;
d) se comportă cu cruzime faţă de copil, aplicînd violenţa fizică sau psihică, atentează la inviolabilitatea sexuală a copilului;
e) prin comportare amorală, influenţează negativ asupra copilului;
f) suferă de alcoolism cronic sau de narcomanie;
g) au săvîrşit infracţiuni premeditate contra vieţii şi sănătăţii copiilor sau a soţului; precum şi
h) în alte cazuri cînd aceasta o cer interesele copilului.
Articolul 68. Modalitatea de decădere din drepturile părinteşti
(1) Decăderea din drepturile părinteşti are loc numai pe cale judecătorească.
(2) Acţiunea privind decăderea din drepturile părinteşti poate fi pornită de celălalt părinte, tutorele copilului, autoritatea tutelară locală/teritorială.
(3) Cererea privind decăderea din drepturile părinteşti se examinează cu participarea obligatorie a autorităţii tutelare locale/teritoriale.
(4) Instanţa judecătorească este obligată să transmită, în termen de 3 zile din momentul cînd hotărîrea privind decăderea din drepturile părinteşti a rămas definitivă, o copie a acesteia organului stare civilă din raza teritorială a instanţei.
Articolul 69. Efectele decăderii din drepturile părinteşti
(1) Copilul ai cărui părinţi (unul dintre ei) sînt decăzuţi din drepturile părinteşti păstrează dreptul de folosinţă asupra spaţiului locativ şi toate drepturile patrimoniale bazate pe rudenia cu părinţii şi rudele sale fireşti, inclusiv dreptul la succesiune.
(2) Copiii ai căror părinţi/al căror unic părinte sînt decăzuţi/este decăzut din drepturile părinteşti sînt plasaţi în servicii de plasament în baza dispoziţiei autorităţii tutelare teritoriale.
(3) Părinţii decăzuţi din drepturile părinteşti pot avea întrevederi cu copilul lor numai cu permisiunea autorităţii tutelare teritoriale. Întrevederile nu se acordă dacă contactul părinţilor cu copilul poate cauza daune dezvoltării lui fizice sau intelectuale, dacă este evident că părinţii nu sînt capabili de acest contact, dacă, din anumite motive, contactul contravine intereselor copilului sau dacă acesta, în timpul dezbaterilor judiciare, a avut obiecţii serioase privind contactul cu părinţii decăzuţi din drepturi.
Articolul 70. Restabilirea drepturilor părinteşti
(l) Părinţii pot fi restabiliţi în drepturile părinteşti dacă au încetat împrejurările care au condus la decăderea lor din aceste drepturi şi dacă restabilirea în drepturile părinteşti este în interesul copilului.
(2) Restabilirea în drepturile părinteşti se face pe cale judecătorească, în baza cererii persoanei decăzute din aceste drepturi, cu participarea obligatorie a autorităţii tutelare teritoriale.
(3) Restabilirea în drepturile părinteşti faţă de copilul care a atins vîrsta de 10 ani se admite ţinîndu-se cont de opinia copilului.
(4) Dacă copilul a fost adoptat şi adopţia nu a fost desfăcută, hotărîrea privind decăderea din drepturile părinteşti poate fi anulată fără restabilirea drepturilor şi obligaţiilor de părinte.

3 iunie 2019