Ce presupune aplicarea art. 84 alin. (4) CP?

26 februarie 2024 3

Bună! Fratele meu se află în detenție. După ce a stat la peneticiarul nr. 9, a fost transferat la peneticiarul nr. 12. Acolo a primit o scrisoare prin care este informat că administrația peneticiarului nr. 9 a depus un demers pentru aplicarea în privința lui a art. 84 alin. (4) Cod Penal. Vă rog să-mi explicați ce înseamnă asta. Care vor fi urmările?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte domenii

când există 2 sau mai multe sentințe care nu au fost cumulate, în sensul că nu a fost stabilită o pedeapsă unică care să cuprindă toate sentințele.......este în interesul său, deoarece, în caz contrar, ar însemna să execute separat toate sentințele și atunci termenul total de pedeapsă ar fi mai... mai detaliat mare........în cazul când se aplică art.84, alin.(4), instanța de judecată poate adăuga la o pedeapsă stabilită conform unei sentințe doar o parte a pedepsei stabilite conform altei sentințe

27 februarie 2024
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Alexandru, la celea menționate de colegul dl. Sergiu, eu îți public conținutul art. 84 al.4 CP pentru a intra în esență. Demersul o să fie examinat de instanța de judecată, unde ai dreptul la un avocat, judecătorul o să-ți prezinte un avocat din oficiu, de dorit să nu-l accepți,... mai detaliat de dorit să ai avocatul tău. Articolul 84. Aplicarea pedepsei în cazul unui concurs de infracţiuni

(1) Dacă o persoană este declarată vinovată de săvîrşirea a două sau mai multor infracţiuni fără să fi fost condamnată pentru vreuna din ele, instanţa de judecată, pronunţînd pedeapsa pentru fiecare infracţiune aparte, stabileşte pedeapsa definitivă pentru concurs de infracţiuni prin cumul, total sau parţial, al pedepselor aplicate, dar pe un termen nu mai mare de 25 de ani de închisoare, iar în privinţa persoanelor care nu au atins vîrsta de 18 ani şi a persoanelor care au atins vîrsta de 18 ani, dar nu au atins vîrsta de 21 de ani, care nu au mai fost condamnate - pe un termen nu mai mare de 12 ani şi 6 luni. În cazul în care persoana este declarată vinovată de săvîrşirea a două sau mai multor infracţiuni uşoare şi/sau mai puţin grave, pedeapsa definitivă poate fi stabilită şi prin absorbirea pedepsei mai uşoare de pedeapsa mai aspră.

(2) La pedeapsa principală aplicată în cazul unui concurs de infracţiuni poate fi adăugată oricare din pedepsele complementare prevăzute la articolele corespunzătoare din Partea specială a prezentului cod, care stabilesc răspunderea pentru infracţiunile de a căror săvîrşire persoana a fost declarată vinovată. Pedeapsa complementară definitivă stabilită prin cumul, total sau parţial, al pedepselor complementare aplicate nu poate depăşi termenul sau mărimea maximă prevăzută de Partea generală a prezentului cod pentru această categorie de pedepse.

(3) Dacă pentru infracţiunile care intră în concurs sînt stabilite pedepse principale de diferite categorii, a căror cumulare nu este prevăzută de art.87, şi instanţa de judecată nu va găsi temeiuri pentru absorbirea unei pedepse de către alta, ele se execută de sine stătător.

(4) Conform prevederilor alin.(1)-(3) se stabileşte pedeapsa şi în cazul în care, după pronunţarea sentinţei, se constată că persoana condamnată este vinovată şi de comiterea unei alte infracţiuni săvîrşite înainte de pronunţarea sentinţei în prima cauză. În acest caz, în termenul pedepsei se include durata pedepsei executate, complet sau parţial, în baza primei sentinţe.

(5) În cazul unui concurs de infracţiuni, cînd s-a stabilit o pedeapsă cu detenţiune pe viaţă şi una sau mai multe pedepse cu închisoare ori alte categorii de pedepse, se aplică ca pedeapsă definitivă detenţiunea pe viaţă.

27 februarie 2024