Ce sa fac daca creditorul m-a dat in judecata?

10 noiembrie 2022 243

Buna ziua. Am luate 3 credite pe care nu le achit de 4 luni. Suma totala a datoriei se ridica la peste 90.000 lei. Reprezentantii creditorului mi-au spus ca dosarele au fost trimise in judecata. E posibil sa ma oblige sa rambursez toata datoria odata?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna Diana în primul rând DVS trebuyie să vă deplasați la judecată și să verificați, câte cereri de chemare în judecată sunt înregistrate pentru a vă aprecia cu suma de incasare. Instanțapronunță o hotărâre deincasaresilită,instanța nu e în drept să văoblige să achitați banii, După pronunțarea hotărârei, reprezentantul reclamantului pesteo... mai detaliat lună de zile se prezință înudecată, face rost de hotărâreși de TITLU executoriu,cu care se duce la orice executoruljudecătorescși depune o cerere și titlu spre executare.Mai departe o să aveți de furcă cu executorului. Statutul DVS în judecată e pârâtî și vă explicce drepturi aveți înistanță. Dacă o să vreți ceva mai detailiat,puteți apela la viberul de pe telefonul +37368669950, eu vă public ce spune Codul de procedură civilă Articolul 186. Prezentarea de către pîrît a probelor şi referinţei
(1) În cadrul pregătirii cauzei pentru dezbateri judiciare, judecătorul stabileşte data pînă la care pîrîtul urmează să prezinte în judecată referinţa şi toate probele necesare, sub sancțiunea decăderii.
(2) Depunerea referinţei este obligatorie. În cazul nedepunerii ei în termenul stabilit de instanţă, pîrîtul este decăzut din dreptul de a mai prezenta probe, dacă legea nu prevede altfel, iar cauza este examinată în baza materialelor anexate la dosar.
(3) În referință se indică:
a) instanţa căreia îi este adresată;
b) numele sau denumirea reclamantului, domiciliul ori sediul lui;
c) numele sau denumirea pîrîtului, domiciliul ori sediul lui; datele bancare și numărul de identificare de stat (IDNO) – pentru persoane juridice şi întreprinzători individuali; numărul de identificare personal (IDNP) – pentru persoane fizice, dacă pîrîtul locuieşte în străinătate – adresa din Republica Moldova unde urmează a i se comunica datele de procedură;
d) numărul de telefon şi alte date de contact ale pîrîtului persoană fizică; numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale pîrîtului persoană juridică;
e) numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale reprezentantului pîrîtului;
f) obiecțiile la toate pretențiile reclamantului, circumstanţele de fapt şi de drept;
g) toate probele împotriva fiecărei pretenții;
h) excepțiile de procedură pe care pîrîtul le invocă față de cererea reclamantului, cererile și demersurile pîrîtului;
i) orice cerere menționată la art. 166 şi 167, în funcţie de interesul procesual al pîrîtului;
j) alte date importante pentru soluţionarea cauzei.
(31) Pentru instanţa judecătorească se anexează copii certificate de pe înscrisuri şi de pe alte documente pe care se întemeiază referinţa. Referința cu toate anexele se depune în numărul necesar pentru toți participanții la proces. Referința se semnează de pîrît sau de reprezentantul lui împuternicit în modul stabilit. Referința pîrîtului persoană fizică care este asistat în judecată de un avocat şi referinţa pîrîtului persoană juridică trebuie să fie dactilografiate și depuse prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor, cu semnătură electronică avansată calificată.
(4) Judecătorul explică pîrîtului că neprezentarea în termen a probelor şi a referinţei nu împiedică soluţionarea cauzei în baza materialelor din dosar.

11 noiembrie 2022