Ce se întâmplă cu contul bancar al unei persoane decedate?

1 februarie 2019 56

Dacă persoana în cauză nu a lăsat testament, cine poate retrage banii?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua,
La caz, urmează ca moștenitorii să se apropie.
Pentru a putea obține bunurile, urmează ca moștenitorii, adică copiii, soțul, părinții decedatului sau alte rude care sunt în viață să se adreseze la un notar pentru a deschide dosarul succesoral, notarul eliberînd în acest sens certificatul de moștenitor legal,... mai detaliat în temeiul căruia, moștenitorul poate retrage sumele din contul decedatului.
Pentru aceasta urmeaza a fi prezentat la notar cu buletinul
Certificatul de deces
Actul ce confirmă legatura de rudenie.
Cererea urmează a fi depusă în termen de 6 luni din data decesului persoanei.
Dacă nu sa adresat in termenul sus indicat, urmează a va adreaa in instanță pentru a vă restabili în termen.

După caz mă puteți contacta dacă e nevoie de concretizări.

Vedeți cod civil
Articolul 1500. Moştenitorii legali
(1) În cazul succesiunii legale, moştenitori cu drept de cotă egală sînt:
a) de clasa I – descendenţii (fiii şi fiicele celui ce a lăsat moştenirea, la fel şi cei născuţi vii după decesul lui, precum şi cei înfiaţi), soţul supravieţuitor şi ascendenţii privilegiaţi (părinţii, înfietorii) celui ce a lăsat moştenirea;
b) de clasa a II-a – colateralii privilegiaţi (fraţii şi surorile) şi ascendenţii ordinari (bunicii, atît din partea tatălui, cît şi din partea mamei) ai celui ce a lăsat moştenirea;
c) de clasa a III-a – colateralii ordinari (unchii şi mătuşile) ai celui ce a lăsat moştenirea.
(2) Ascendenţii ordinari culeg moştenirea în ordinea proximităţii (apropierii) gradului de rudenie cu cel ce a lăsat moştenirea, respectiv bunicii îi înlătură pe străbunici etc., indiferent de sex şi linie.
(3) În cazul moştenirii descendenţilor şi colateralilor se aplică reprezentarea:
a) descendenţilor – la infinit;
b) colateralilor – pînă la gradul al IV-lea de rudenie inclusiv (colaterali privilegiaţi – nepoţi de la frate şi soră, strănepoţi de la frate şi soră; colaterali ordinari – veri primari).
(4) Reprezentarea are loc cu respectarea prevederilor art.1504.
(5) Părinţii naturali ai celui adoptat şi celelalte rude ale lui de sînge pe linie ascendentă, precum şi surorile şi fraţii lui de sînge, nu moştenesc după moartea celui adoptat sau a descendenţilor lui.

Totodată
Articolul 1517. Termenul de acceptare a succesiunii
Termenul de acceptare a succesiunii este de 6 luni de la data deschiderii ei.

1 februarie 2019