Ce se poate de făcut ca să nu întorc eu banii pentru care am semnat ca om de incredere

15 aprilie 2019 59

M-am semnat ca om de încredere pentru o rudă. Nu a întors banii și a fost dat în judecată. Acum risc să întorc eu banii. Spuneti-mi, vă rog, ce se poate de făcut.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul imobiliar

Bună ziua,

Urmează de studiat actele pe care dvs le-ați semnat pentru a vedea dacă întrunesc rigorile legale și totodată drepturile și obligațiile dvs la care ați semnat înscrisul.

În cazul în care dețineți calitatea de fidejusor iar debitorul nu întoarce datoria atunci nu există nici o posibilitate în care să nu... mai detaliat fiți obligați și dvs la întoarcerea datoriei.

15 aprilie 2019
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Contravenţii rutiere
 • Alte contravenţii

Buna Dna Mariana

În cazul în care Dvs. va trebui să achitați pentru persoana pentru care ați garantat, aveți dreptul ca după achitarea acelei sume să vă adreați cu o acțiune împotriva Debitorului pentru a vă recupera toți banii de la el.

Vedeți mai jos prevederile Codului civil în acest sens:
Articolul... mai detaliat 1648. Drepturile fidejusorului după executare
(1) Fidejusorul are dreptul la restituire în regres din partea debitorului doar în măsura în care fidejusorul a executat obligația rezultată din fidejusiune. Suplimentar, fidejusorul se subrogă, în aceeași măsura, în drepturile creditorului față de debitor. Dreptul la restituire în regres și drepturile dobîndite prin subrogare există în paralel.
(2) În caz de executare parțială, partea rămasă din drepturile creditorului față de debitor are prioritate față de drepturile în care s-a subrogat fidejusorul.
(3) În virtutea subrogării în temeiul alin. (1), drepturile rezultate din garanțiile personale accesorii și autonome și din garanțiile reale se transferă de plin drept fidejusorului în pofida oricărei interdicții sau limitări contractuale a dreptului de a le transmite. Drepturile față de persoanele care au acordat garanții personale sau reale pot fi exercitate numai în limitele prevăzute la art. 1659.
(4) În cazul în care debitorul, din cauza lipsei discernămîntului deplin sau lipsei capacității de exercițiu necesare la momentul asumării obligației garantate, nu se consideră obligat față de creditor, dar fidejusorul este totuși ținut la fidejusiune și o execută, dreptul fidejusorului la restituire în regres din partea debitorului este limitat în măsura îmbogățirii debitorului din operațiunea cu creditorul. Această regulă se aplică de asemenea în cazul în care o persoană juridică debitor nu a mai fost constituită.
(5) Dreptul de restituire în regres al fidejusorului nu se extinde asupra despăgubirilor, sub orice formă, la care fidejusorul a fost ținut față de creditor din cauza neexecutării fără justificare a obligației rezultate din fidejusiune.
(6) Prin derogare de la dispozițiile alin. (1), fidejusorul poate acționa în regres chiar înainte de a fi executat fidejusiunea dacă fidejusorul este urmărit în justiție pentru a obține executarea, dacă debitorul este insolvabil sau dacă debitorul s-a obligat să-l elibereze de fidejusiune într-un termen determinat și acesta a expirat.

Fiți atentă, dacă dvs nu aveți calitate de fidejusor, ci doar de persoană de contact nu trebuie să achitați nimic!

15 aprilie 2019