Ce trebuie să fac ca fostul soț să achite pensie alimentară copilului comun?

4 ianuarie 2020 109

Bună ziua. Sunt divorțată de câțiva ani, mă aflu cu copilul peste hotare. Vreau ca fostul soț să achite pensie alimentară. Pot cumva să rezolv această situație aflându-mă în străinătate? Vă mulțumesc.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii

Buna
Daca nu se ajunge la numitor comun, partea interesată poate apela la instanța de judecată, în acest sens urmînd sa contractați un avocat.

Norma legală
(1) Părinţii sînt obligaţi să-şi întreţină copiii minori şi copiii majori inapţi de muncă care necesită sprijin material.
... mai detaliat (2) Modul de plată a pensiei de întreţinere se determină în baza unui contract încheiat între părinţi sau între părinţi şi copilul major inapt de muncă.
(3) Dacă lipseşte un atare contract şi părinţii nu participă la întreţinerea copiilor, pensia de întreţinere se încasează pe cale judecătorească, la cererea unuia dintre părinţi, a tutorelui copilului sau a autorităţii tutelare teritoriale.
Articolul 75. Cuantumul pensiei de întreţinere încasate pentru copilul minor.
(1) Pensia de întreţinere pentru copilul minor se încasează din salariul şi/sau din alte venituri ale părinţilor în mărime de 1/4 - pentru un copil, 1/3 - pentru 2 copii şi 1/2 - pentru 3 şi mai mulţi copii.
(2) Cuantumul cotelor stabilite la alin.(1) poate fi micşorat sau majorat de instanţa judecătorească, ţinîndu-se cont de starea materială şi familială a părinţilor, de alte circumstanţe importante.
(3) În cazul în care unii copii rămîn cu un părinte, iar alţii - cu celălalt, pensia de întreţinere plătită în favoarea părintelui mai puţin asigurat se stabileşte într-o sumă bănească fixă, determinată conform art.76.
Articolul 76. Încasarea pensiei de întreţinere pentru copilul minor într-o sumă bănească fixă
(1) În cazurile cînd părintele care datorează întreţinere copilului său are un salariu şi/sau alte venituri neregulate sau fluctuabile ori primeşte salariu şi/sau alte venituri, total sau parţial, în natură, ori nu are un salariu şi/sau alte venituri, precum şi în alte cazuri cînd, din anumite motive, încasarea pensiei de întreţinere, sub forma unei cote din salariu şi/sau alte venituri, este imposibilă, dificilă sau lezează substanţial interesele uneia dintre părţi, instanţa judecătorească poate să stabilească cuantumul pensiei de întreţinere într-o sumă bănească fixă plătită lunar sau, concomitent, într-o sumă bănească fixă şi sub forma unei cote din salariu şi/sau alte venituri conform art.75.
(2) Cuantumul sumei băneşti fixe încasate în conformitate cu alin. (1) se determină de instanţa judecătorească, ţinîndu-se cont de starea materială şi familială a părţilor, de alte circumstanţe importante şi păstrîndu-se, dacă este posibil, nivelul anterior de asigurare materială a copilului.

5 ianuarie 2020
Alexandru Lungu
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte domenii

Bună ziua, dacă nu ajungeți la un acord cu soțul, Dvs. trebuie să depuneți în instanța de judecata o cerere de încasare a pensiei de întreținere, găsiți aici un model https://yavo.md/rom/modele

În cazul dat aveți 2 opțiuni:

(1) Prima opțiune.
Să întocmiți de sine stătător cererea, o semnați, anexați actele necesare și o... mai detaliat expediați prin poșta (cu aviz de recepție) instanței de judecată în două exemplare. Totodată, aveți dreptul să solicitați examinarea cererii în lipsa dvs. din motivul aflării peste hotare. Totuși, dacă va considera necesar, instanța ar putea solicita prezența dvs. După obținerea unei hotărîri de încasare a pensiei, va trebui să vă adresați către executorul judecătoresc pentru executarea silită a hotărîrii.

(2) A doua opțiune.
Să angajați un avocat care să va acorde o consultație mai detaliată, avocatul va perfecta cererea, o va depune în instanță și desigur va participa la ședințele de judecată.

Pentru mai multe detalii, vă sunt la dispoziție 068617677 (inclusiv viber, whatsapp)

7 ianuarie 2020