Cerere conform art. 192 alin.1/1 CPC

4 septembrie 2019 18

Buna! Am depus in instanta de judecata o cerere. Atata timp cat cererii nu-i este atribuit numar si nu este repartizata unui judecator, pot depune suplimentar o cerere conform art. 192 alin. 1/1 CPC pentru accelerarea procedurii de judecare a cauzei (avand temei), sau este cazul sa astept pina cererea va fi repartizata?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Alte contravenţii

Bună ziua!

După cum vedeți mai jos articolul invocat de către Dvs prevede un anumit termen pentru examinarea cererii respective.
Din propria experienta va pot comunica că în final examinarea unei asemenea cereri a durat o lună, a fost respinsă.
Foarte mult depinde de circumstanțele concrete ale cauzei și care poate fi impactul... mai detaliat acesteia; are sau nu această hotărâre relevanță pentru o alta cauză sau nu.

Codul de Procedură Civilă:
Articolul 192. Termenele de judecare a cauzelor civile
(1) Cauzele civile se judecă în primă instanţă în termen rezonabil. Criteriile de determinare a termenului rezonabil sînt: complexitatea cauzei, comportamentul participanţilor la proces, conduita instanţei judecătoreşti şi a autorităţilor relevante, importanţa procesului pentru cel interesat. Respectarea termenului rezonabil de judecare a cauzei se asigură de către instanţă.
(11) În situaţia în care, la judecarea unei cauze concrete, există pericolul de încălcare a termenului rezonabil, participanţii la proces pot adresa instanţei care examinează cauza în fond o cerere privind accelerarea procedurii de judecare a cauzei. Examinarea cererii se face în absenţa părţilor, în termen de 5 zile lucrătoare, de către un alt judecător sau de un alt complet de judecată decît cel care examinează cauza.
(12) Instanţa decide asupra cererii de la alin. (11) printr-o încheiere motivată, prin care fie obligă instanţa care judecă cauza în fond să întreprindă un act procesual, stabilind, după caz, un anumit termen pentru accelerarea procedurii, fie respinge cererea. Încheierea nu se supune nici unei căi de atac.
(2) Cauzele privind încasarea pensiei de întreţinere, apărarea drepturilor şi intereselor minorului, repararea prejudiciului cauzat prin vătămare a integrităţii corporale sau prin altă vătămare a sănătăţii ori prin deces, litigiile de muncă, contestarea actelor normative, a hotărîrilor, acţiunilor sau inacţiunilor autorităţilor publice, ale altor organe şi organizaţii, ale persoanelor oficiale şi funcţionarilor publici se judecă de urgenţă şi în mod prioritar.
(3) Pot fi stabilite prin lege unor categorii de cauze civile termene de judecare mai reduse.

4 septembrie 2019