Cerere de accelerare a examinării cauzei

2 decembrie 2019 12

Bună ziua. Cum as putea scrie o cerere către judecător pentru accelerarea examinării cauzei? O pot scrie persoanal sau este neapărat nevoie de avocat?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Adrian Oprea
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua,

Cererea in cauza o puteti scrie personal, fapt ce rezulta din art. 192 Cod de peocedura civila.

Mai mult ca atat, atrag atentia asupra criteriilor de determinare a termenului rezonabil prevazute de art. 192 CPC:

Articolul 192. Termenele de judecare a cauzelor civile
... mai detaliat (1) Cauzele civile se judecă în primă instanţă în termen rezonabil. Criteriile de determinare a termenului rezonabil sînt: complexitatea cauzei, comportamentul participanţilor la proces, conduita instanţei judecătoreşti şi a autorităţilor relevante, importanţa procesului pentru cel interesat. Respectarea termenului rezonabil de judecare a cauzei se asigură de către instanţă.
(11) În situaţia în care, la judecarea unei cauze concrete, există pericolul de încălcare a termenului rezonabil, participanţii la proces pot adresa instanţei care examinează cauza în fond o cerere privind accelerarea procedurii de judecare a cauzei. Examinarea cererii se face în absenţa părţilor, în termen de 5 zile lucrătoare, de către un alt judecător sau de un alt complet de judecată decît cel care examinează cauza.
(12) Instanţa decide asupra cererii de la alin. (11) printr-o încheiere motivată, prin care fie obligă instanţa care judecă cauza în fond să întreprindă un act procesual, stabilind, după caz, un anumit termen pentru accelerarea procedurii, fie respinge cererea. Încheierea nu se supune nici unei căi de atac.
(2) Cauzele privind încasarea pensiei de întreţinere, apărarea drepturilor şi intereselor minorului, repararea prejudiciului cauzat prin vătămare a integrităţii corporale sau prin altă vătămare a sănătăţii ori prin deces, litigiile de muncă, contestarea actelor normative, a hotărîrilor, acţiunilor sau inacţiunilor autorităţilor publice, ale altor organe şi organizaţii, ale persoanelor oficiale şi funcţionarilor publici se judecă de urgenţă şi în mod prioritar.
(3) Pot fi stabilite prin lege unor categorii de cauze civile termene de judecare mai reduse.

3 decembrie 2019