Cerere de chemare în judecată pentru o datorie care în mare parte fusese deja achitată

22 noiembrie 2023 3

Bună ziua. Un agent economic (reclamant) a depus cerere de chemare în judecată împotriva altui agent economic, în care cerere a solicitat de la instanța judecătorească încasarea unei sume pe care pârâtul nu a achitat-o pentru serviciile prestate. În cererea de chemare în judecată, însă, reclamantul a indicat nu suma datoriei care exista la data depunerii cererii în instanță, ci datoria care a existat anterior (1,5 luni în urmă) și care, la data depunerii cererii în instanță, în mare parte fusese achitată de pârât.
Întrebare: Poate pârâtul în situația descrisă să depună un demers către judecător prin care să ceară ca cererea de chemare în judecată să fie restituită reclamantului din motiv că acesta a indicat drept pretenții o datorie care nu există?

Jurist comments 1

Download discussion
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Alte contravenţii
  • Dreptul afacerilor

Buna Mihail! Pîrîtul poate depune o referință prin care solicită încetarea procesului pe fapt că nu are datorii față de reclamant. Este necesar să probeze acest fapt, și dacă este așa judecătorul va înceta procesul. Pentru ajutor și suport juridic, puteți apela la nr. de contact 069049267 Succese!!!

22 noiembrie 2023