Cerere de divort si pensia alimentara!

23 august 2019 70

Buna ziua. Am depus cererea pentru divort si pensia alimentara in luna iulie și prima sedinta de judecata va avea loc abia in noiembrie. In acest caz, pensia se recalculeaza de cand a fost depusă cererea? Care este procedura? Mentionez ca tatăl copilului a plecat in luna decembrie 2018 si niciodată nu a venit sa viziteze copilul!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Alte contravenţii

Bună ziua!

Pensia de întreținere pentru copil urmează a fi încasată din data depunerii acțiunii.
Articolul 98. Termenul de pornire a acţiunii privind încasarea pensiei de întreţinere
(1) Persoana care are dreptul la întreţinere poate porni o acţiune privind încasarea pensiei... mai detaliat de întreţinere, indiferent de termenul care a trecut de la momentul apariţiei dreptului respectiv.
(2) Pensia de întreţinere se încasează de la data adresării în instanţa judecătorească.
(3) Pensia de întreţinere poate fi încasată pentru perioada anterioară adresării în instanţa judecătorească dacă se va stabili că în perioada respectivă s-au întreprins măsuri de acordare a întreţinerii, dar debitorul întreţinerii s-a eschivat de la plata pensiei.


De asemenea, puteți solicita dispunerea încasării pensiei de întreținere până la soluționarea cauzei pe fond.
Articolul 99. Încasarea pensiei de întreţinere pînă la soluţionarea litigiului în instanţa judecătorească
(1) Instanţa judecătorească este în drept să hotărască încasarea pensiei de întreţinere de la data depunerii cererii.
(2) Cuantumul pensiei de întreţinere se stabileşte în modul prevăzut de prezentul cod.
(3) În cazul în care cererea privind încasarea pensiei de întreţinere va fi respinsă sau pensia va fi stabilită într-un cuantum mai mic, plăţile anterioare sau cele excedentare nu se restituie.

Codul familiei al RM:
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112685&lang=ro


Succes.

25 august 2019