Cerere de gratiere

19 octombrie 2020 33

Cum sa scriu o cerere de grațiere sau unde pot găsi un model în internet?

Jurist comments 1

Download discussion
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna, dl. Bogdan trebue să vă conduceți de prevederile Codului de procedură penală Articolul 557. Continuarea executării sentinţei şi schimbarea condamnării

(1) În cazul în care statul de condamnare acceptă transferarea condamnatului, instanţa decide asupra următoarelor:

1) dacă, prin încheierea adoptată în condiţiile art.556, a fost indicată procedura continuării... mai detaliat executării pedepsei, instanţa stabileşte termenul pedepsei care nu a fost executat şi urmează a fi executat, tipul penitenciarului în care va fi executată pedeapsa;

2) dacă, prin încheierea adoptată în condiţiile art. 556, a fost indicată procedura schimbării condamnării, instanţa va indica:

a) încadrarea juridică a infracţiunii pentru care a fost condamnat;

b) legea penală a Republicii Moldova care prevede răspundere pentru o infracţiune similară cu acea comisă de condamnat;

c) categoria şi termenul pedepsei principale şi complementare stabilite, termenul de pedeapsă care urmează să fie executat în Republica Moldova, tipul penitenciarului şi modul de reparare a prejudiciului în cazul acţiunii civile.

(2) În cazul în care categoria sau durata pedepsei pronunţate în statul de condamnare nu corespunde legii penale a Republicii Moldova, instanţa de judecată, prin hotărîrea sa, o poate adapta la pedeapsa prevăzută de legea naţională pentru infracţiuni de aceeaşi categorie. Această pedeapsă trebuie să fie cît mai adecvată pedepsei aplicate prin hotărîrea statului de condamnare. Prin natura sau prin durata sa, această pedeapsă nu poate fi mai aspră decît cea pronunţată în statul de condamnare şi nici să depăşească limita maximă prevăzută de legea naţională.

(3) Partea din pedeapsa care a fost executată în statul de condamnare se deduce din durata pedepsei stabilite de instanţa naţională dacă pedepsele sînt de aceeaşi categorie. În cazul în care instanţa naţională stabileşte o altă categorie de pedeapsă decît cea aplicată prin hotărîrea statului de condamnare, la determinarea categoriei şi duratei ei se ţine cont de partea din pedeapsa executată.

(4) Pedeapsa complementară pronunţată prin hotărîrea instanţei statului de condamnare se execută în măsura în care este prevăzută de legea Republicii Moldova şi nu a fost executată în statul de condamnare.

(5) Încheierea instanţei privind punerea în executare a pedepsei poate fi atacată în condiţiile art.472.

(6) Copia de pe încheierea privind punerea în executare a pedepsei, intrată în vigoare, se transmite de către ministrul justiţiei al Republicii Moldova ministrului justiţiei al statului de condamnare.

(7) În caz de casare sau modificare a sentinţei statului de condamnare, precum şi de aplicare a actului de amnistie sau de graţiere adoptat de statul de condamnare cu privire la persoana care execută pedeapsa în Republica Moldova, chestiunea executării sentinţei revăzute, precum şi aplicării amnistiei sau graţierii, se soluţionează în condiţiile prezentului articol. În al.7 este prevăzut o așa noțiune grațiere. Întocmiți o cerere în formă liberă, dar faceți trimitere la art. 557 CPP pe numele Președintelui. Tot depine de motivele inițiate, de articolul condamnat și de alte circumstanțe. Nu vă garantezi, că v-a fi examinată cu un așa președinte de ducă, cel care v-a fi ales o să aibă mai multe chestiuni de examinat. Tot depinde de persoana, care se ocupă cu așa status,vă doresc succese, încercati.

20 octombrie 2020