Certificat de calitate de moștenitor

23 august 2023 6

Bună ziua. Pe 22 august 2023, notarul a deschis dosarul de moștenire, mi-a eliberat un certificat de calitate de moștenitor și mi-a spus că va elibera un certificat de moștenitor peste o lună. Dar încă nu există niciun anunț pe cnm.md. Anunțul în Monitorul Oficial va fi 01.09.2023. Vă rog să-mi spuneti, certificatul de moștenitor se eliberează peste o luna de la eliberarea certificatului de calitate de moștenitor sau după publicarea anunțului în Monitorul Oficial?

Jurist comments 1

Download discussion
Maria Gogu
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua,
Certificatul de calitate de moștenitor este documentul eliberat de notarul public pe parcursul dezbaterii succesiunii și care, spre deosebire de certificatul de moștenitor, atestă doar numărul succesorilor, calitatea acestora (gradul de rudenie cu defunctul) și întinderea drepturilor asupra bunurilor din masa succesorală (cotele).
Potrivit art. 82 alin. (3) din... mai detaliat Legea cu privire la procedura notarială, certificatul de moștenitor se eliberează nu mai devreme de o lună din data ultimei publicări despre deschiderea procedurii succesorale.
Potrivit art. 71 alin. (1) din aceeași Lege informația despre procedura succesorală deschisă se publică pe pagina web a Camerei Notariale.
Prin urmare, certificatul de moștenire se eliberează nu mai devreme de o lună din data ultimei publicări despre deschiderea procedurii succesorale care se face pe pagina web a Camerei Notariale.
Totodată există și anumite excepții dacă notarului nu îi este cunoscut domiciliul persoanelor interesate, informația despre deschiderea procedurii succesorale se publică și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau într-un ziar național. În acest caz termenul de o lună se calculează din data publicării în Monitorul Oficial

24 august 2023