Certificat de nastere al copilului

15 martie 2019 14

Dupa ce tata copilului a fost decazut din drepturile parintesti, eu ca mama am schimbat numele de familie al copilului. In caz ca tata isi restabileste drepturile, sunt obligata sa schimb inapoi familia copilului?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua
Codul Familiei prevede
Articolul 56. Schimbarea numelui de familie
şi prenumelui copilului
(1) În baza cererii comune a părinţilor (sau a unuia dintre ei), organul de stare civilă poate schimba numele... mai detaliat de familie şi/sau prenumele copilului care nu a atins vîrsta de 16 ani.
(2) În caz de litigiu între părinţi, problema privind schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui copilului este soluţionată de către organul de stare civilă, cu concursul autorităţii tutelare locale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul minorul, ţinîndu-se cont în exclusivitate de interesele copilului.

Astfel, în caz că vă manifestați dezacordul, asupra faptului se expune doar instanța de judecată. Altfel, nu sunteți obligată să schimbați numele, rămînînd cel stabilit de dumneavoastră.

16 martie 2019