Certificat de recrut

26 aprilie 2018 36

Bună ziua! Întrebarea mea sună astfel: am un prieten care la 19 ani ai săi nu a făcut serviciul militar. El fiind cel mai mare copil în familie, lucrează de la 15 ani, își întreține familia (tatăl l-a lăsat de mic), respectiv nu a fost să treacă comisia pentru armată, care se trece la 16 ani. Acum băiatul respectiv are nevoie de certificat de recrut pentru a obține permisul de conducere, dar îi este frică că va fi încorporat. Menționez că are soție și așteaptă un copil, soția este studentă și nu muncește. Cum poate obține acest certificat, riscă el să fie luat la armată în așa situație? Vă mulțumesc!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna,
Conform
Articolul 31. Amînarea încorporării în serviciul militar
în termen
[Art.31 titlul modificat prin LP199-XVI din 02.10.08, MO187-188/17.10.08 art.666]
... mai detaliat (1) Amînarea încorporării în serviciul militar în termen se acordă recruţilor de către comisiile de recrutare-încorporare din motive familiale, de sănătate, în legătură cu necesitatea continuării studiilor, desfăşurării activităţii de deputat în Parlament sau consilier al autorităţii administraţiei publice locale de nivelul al doilea, precum şi în cazurile prevăzute la alin.(6).
(2) Amînarea încorporării în serviciul militar în termen din motive familiale se acordă recrutului care:
a) are la întreţinere părinţi (foşti tutori, curatori) inapţi pentru muncă, dacă aceştia nu sînt întreţinuţi de stat şi nu există alte persoane care locuiesc împreună cu ei şi care, conform legii, sînt obligate să-i întreţină. În sensul prezentei legi, părinţii (foştii tutori, curatori) sînt consideraţi inapţi pentru muncă dacă sînt invalizi de gradul I sau II ori au atins limita de vîrstă care le acordă dreptul la pensionare;
b) are soţie invalid de gradul I sau II;
c) are la întreţinere unul sau mai mulţi copii pînă la 8 ani;
d) are la întreţinere fraţi, surori care nu au atins vîrsta de 18 ani sau mai în vîrstă, dar care sînt invalizi de gradul I sau II, dacă aceştia nu sînt întreţinuţi de stat şi nici de alte persoane care, conform legii, sînt obligate să-i întreţină;
e) are un singur părinte cu doi sau mai mulţi copii pînă la 8 ani.
(3) Amînarea încorporării în serviciul militar în termen din motive de sănătate se acordă recruţilor care, în baza examenului medical, sînt recunoscuţi temporar inapţi pentru îndeplinirea serviciului militar. Comisia medico-militară trimite persoana care necesită o examinare medicală suplimentară sau tratament în instituţia medicală de la locul de trai, iar în caz de necesitate - într-o instituţie curativă specializată. Tratamentul medical al recruţilor care suferă de boli ce îi fac temporar inapţi pentru serviciul militar se asigură în mod gratuit.
Articolul 32. Scutirea de serviciul militar în termen
Este scutit de serviciul militar în termen cetăţeanul care:
a) a fost recunoscut, conform stării de sănătate, inapt pentru serviciul militar pe timp de pace;
b) a absolvit cursul deplin de instruire la catedra militară;
c) este eliberat de la îndeplinirea serviciului militar din motive de conştiinţă;
d) şi-a pierdut tatăl (mama), fratele (sora) care au decedat în timpul îndeplinirii serviciului militar. Recrutul poate să nu se folosească de acest drept;
e) are antecedente penale nestinse sau nu a fost reabilitat, în modul stabilit de lege.

1 iulie 2018