Certificat despre componenta familiei

4 iulie 2018 46

Buna ziua. Am nevoie de certiifcat referitor la componeneta familei. Este posibil ca in el sa fie inclusa si mama mea, pe langa cei doi copii si sot?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii

Bună Dna Adela,
Adresați-vă la președintele asocieției de locatari sau dacă sunteți dintr-o localitate rurală vă adresați la Primăria din localitate.

4 iulie 2018
Veronica Li-Șui-Cean
 • Parajurist
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte domenii

D-na Adela, bună ziua.
Noţiunea de familie este explicată divers în normele legislative ale țării noastre. De exemplu, Codul Familiei prevede: „Relaţiile familiale sînt reglementate în conformitate cu următoarele principii: monogamie, căsătorie liber consimţită între bărbat şi femeie, egalitate în drepturi a soţilor în familie, sprijin reciproc moral şi material, fidelitate... mai detaliat conjugală, prioritate a educaţiei copilului în familie, manifestare a grijii pentru întreţinerea, educaţia şi apărarea drepturilor şi intereselor membrilor minori şi ale celor inapţi de muncă ai familiei, soluţionare, pe cale amiabilă, a tuturor problemelor vieţii familiale, inadmisibilitate a amestecului deliberat în relaţiile familiale, liber acces la apărarea, pe cale judecătorească, a drepturilor şi intereselor legitime ale membrilor familiei”, pe cînd Legea cu privire la ajutorul social oferă o noțiune mai simplă: două sau mai multe persoane care locuiesc în aceeaşi locuinţă şi se întreţin dintr-un buget comun.
Reieșind din acest aspect și în dependență de faptul pentru ce solicitați certificatul de componență a familiei, dacă locuiți cu mama DVS în aceeași casă și aveți buget comun, ea va fi inclusă în certificatul respectiv.
Rămîne să vă adresați instituției competente pentru eliberarea acestuia cu detalii suplimentare.
Succes!

5 iulie 2018