Certificat medical

15 martie 2019 21

Buna ziua. Am suferit o interventie chirurgicala la o clinica stomatologica. Am primit un certificat de la ei, pe care trebuia sa-l prezint medicului de familie, pentru deschiderea foii de boala. Nu m-am prezentat in ziua urmatoare, deoarece nu eram in stare sa ies undeva, plus, a fost zi de primire pentru copii. M-am programat in a treia zi.
Medicul imi spune ca foaia de boala nu este posibil de a o deschide din ziua precedenta. Se deschide din ziua in care te-ai adresat medicului de familie. Este corect?
Am cautat ce spune legislatia. Nu am gasit nimic. Rog mult sa ma ajutati cu aceasta intrebare. Va multumim.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Nicolae Ilco (Calin)
  • Parajurist
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Alte contravenţii

Salutare

Legea prevede următoarele situaţii care presupun un termen de adresare medicului de familie pentru eliberarea certificatului de concediu medical (pct. 17, 18, 23 HOTĂRÎRE Nr. 469 din 24-05-2005 pentru aprobarea Instrucţiunii privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical):

17. În cazul în care boala a survenit la locul de... mai detaliat muncă, în afara locului de trai sau în deplasare de serviciu în altă localitate, se permite eliberarea certificatului pentru tratament în condiţii de ambulator de către medicul de familie la care este arondată această întreprindere, pe un termen de pînă la 3 zile calendaristice, perioadă în care pacientul se va prezenta la medicul de familie în lista căruia este înregistrat, pentru efectuarea expertizei incapacităţi temporare de muncă, în modul stabilit.

18. Dacă bolnavul apelează la un prestator de servicii medicale (în caz de îmbolnăvire acută sau traumă), deservită de un lucrător medical cu studii medii, lui i se acordă asistenţă medicală şi i se eliberează un bilet de trimitere (formular 027e) pe care se aplică ştampila prestatorului de servicii medicale, cu recomandaţia de a se adresa imediat sau a doua zi medicului de familie. În biletul de trimitere se face o descriere succintă a caracterului bolii sau traumei şi se indică data şi ora eliberării documentului. Medicul de familie, constatînd incapacitatea temporară de muncă, eliberează persoanei în cauză un certificat din data înregistrată în biletul de trimitere al pacientului. Dacă medicul de familie constată că persoana respectivă este aptă de muncă, certificatul nu se eliberează, iar biletul de trimitere se restituie, indicîndu-se ora sosirii şi plecării ei.

23. La externare certificatul poate fi prelungit pe un termen de pînă la 3 zile calendaristice, termen, în care pacientul se va prezenta la medicul de familie pentru continuarea tratamentului în condiţii de ambulator şi prelungirea sau închiderea certificatului. În cazul în care există indicaţii medicale pentru prelungirea certificatului, pe certificatul eliberat în spital se face înscrierea „prelungeşte tratamentul” şi se eliberează în condiţii de tratament ambulatoriu un alt formular de certificat, cu indicarea numărului, seriei certificatului precedent şi numărului de zile cu incapacitate temporară de muncă din certificatul precedent.

Pentru alte situaţii nu este prevăzut un termen de adresare.

Mai multe detalii găsiţi aici: http://www.legis.md/cautare/rezultate/110079

Servus

15 martie 2019