Cesionarul de comun acord cu debitorul modifică contractul în temeiul căruia s-a format creanța

9 februarie 2024 3

Buna ziua. Creditorul a cesionat creanța unei societați (SRL). Ulterior, Cesionarul de comun acord cu debitorul, negociază și încheie un acord de modificare/excludere a unor clauze din contractul din care rezultă creanța transmisă. Ce părere aveți, poate Cesionarul să încheie acorduri cu debitorul și să modifice/excludă anumite clauze din contractul din care rezultă creanța cesionată? Vă mulțumesc.

Jurist comments 2

Download discussion
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte domenii

.....în grabă.....da, de ce nu........libertatea contractuală, mai ales că ați indicat „de comun acord”........

11 februarie 2024
Iulia Ghețivu
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor

Bună, a fost cesionată creanța sau cesionat contractul? Pentru că efectele juridice sunt diferite.
În cazul cesiunii contractului, „O parte la raportul contractual poate să convină cu un terț, cu consimțămîntul celeilalte părți la raportul contractual, ca terțul să o substituie în calitatea de parte la raportul contractual.”
Astfel, în asemenea... mai detaliat caz, cesionar substituie cedentul, și evident că poate să modifice clauzele contractuale, în cazul unui comun acord cu debitorul.

12 februarie 2024