Cesiune de creanta

12 mai 2018 43

In momentul in care cesionarul il substituie pe cedent in toate drepturile ce decurg din obligatie, el se substituie si in obligatiile fata de debitor?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua,
Sigur în cazul cesiunii, urmează a se ține cont despre existența de drepturi sau și obligații.
În caz de există atît drepturi cît și obligații, în cazul cesiunii, acestea sunt transmise integral

13 mai 2018