Cetateni straini proprietari de terenuri agricole

31 ianuarie 2018 59

Niste persoane au primit cote de pamint in anul 2000 ca toata lumea din sat, dar aceste persoane sunt cetateni ai Ucrainei care de fapt au venit in anii 80 la munca in colhoz. Dupa distrugerea colhozului aceste persoane s-au intors in tara lor de bastina. De 18 ani aceste persoane posibil ca nici nu cunosc ca au pamint si de 18 ani aceste familii figureaza la cadastru. Intrebarea mea este: cum pot fi deposedate de pamint aceste persoane? Multumesc!

Jurist comments 1

Download discussion
Octavian Cazac
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul imobiliar

În mod normal ele nu pierd dreptul de proprietate chiar dacă nu îl folosesc.
O cale ar fi de verificat dacă se plăteşte impozitul funciar, şi dacă nu - FISCul ar putea să le vândă la licitaţie.
Altă cale ar fi Articolul 340. Înstrăinarea bunurilor pe care, conform legii, persoana nu le... mai detaliat poate avea în proprietate
(1) Dacă, în temeiurile prevăzute de lege, persoana a dobîndit dreptul de proprietate asupra unui bun care, conform legii, nu poate să-i aparţină cu drept de proprietate, proprietarul este obligat să înstrăineze bunul timp de un an din momentul dobîndirii dreptului de proprietate sau în alt termen stabilit de lege.
(2) Dacă proprietarul nu înstrăinează bunul în termenul stabilit la alin.(1), instanţa de judecată, la cererea autorităţii administraţiei publice locale, poate dispune, după caz, înstrăinarea bunului şi remiterea sumei obţinute către fostul proprietar, cu reţinerea cheltuielilor de înstrăinare, sau transmiterea bunului în proprietate statului şi despăgubirea proprietarului în cuantumul stabilit de instanţa de judecată.
(3) Prevederile alin.(1) şi (2) se aplică şi în cazurile în care persoana a dobîndit în proprietate, în temeiurile prevăzute de lege, un bun pentru care este nevoie de o autorizaţie specială şi i-a fost refuzată eliberarea unei atare autorizaţii.

1 februarie 2018