Cetrebuie sa fac ca sa fiu scutit de armata, daca am un copil de nici un an?

29 decembrie 2022 41

Buna ziua. Am primit citatie pentru a fi inrolat in serviciul militar. Eu, insa, un copil de 6 luni, lucrez oficial. Ce procedura trebuie sa urmez ca sa fiu scutit de armata - depun vreo cerere sau e de ajuns sa prezint certificatul de nastere al copilui?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua David.
Cu certificatul de naștere al copilului trebuie să vă adresați la CENTRUL MILITAR TERITORIAL pentru a vă perfecta actele necesare în baza cărora comisia de recrutare-încorporare va decide dacă vi se amână încorporarea sau nu.Prevederi legale relevante:
LEGE Nr. 1245 din 18-07-2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea... mai detaliat Patriei

Articolul 31. Amînarea încorporării în serviciul militar în termen
(1) Amînarea încorporării în serviciul militar în termen se acordă recruţilor de către comisiile de recrutare-încorporare din motive familiale, de sănătate, în legătură cu necesitatea continuării studiilor, desfăşurării activităţii de deputat în Parlament sau consilier al autorităţii administraţiei publice locale de nivelul al doilea, precum şi în cazurile prevăzute la alin.(6).
(2) Amînarea încorporării în serviciul militar în termen din motive familiale se acordă recrutului care:
a) are la întreţinere părinţi (foşti tutori, curatori) inapţi pentru muncă, dacă aceştia nu sînt întreţinuţi de stat şi nu există alte persoane care locuiesc împreună cu ei şi care, conform legii, sînt obligate să-i întreţină. În sensul prezentei legi, părinţii (foştii tutori, curatori) sînt consideraţi inapţi pentru muncă dacă sînt invalizi de gradul I sau II ori au atins limita de vîrstă care le acordă dreptul la pensionare;
b) are soţie invalid de gradul I sau II;
c) are la întreţinere unul sau mai mulţi copii pînă la 8 ani;
d) are la întreţinere fraţi, surori care nu au atins vîrsta de 18 ani sau mai în vîrstă, dar care sînt invalizi de gradul I sau II, dacă aceştia nu sînt întreţinuţi de stat şi nici de alte persoane care, conform legii, sînt obligate să-i întreţină;
e) are un singur părinte cu doi sau mai mulţi copii pînă la 8 ani.

Articolul 50. Amînarea încorporării şi scutirea de serviciul militar
Persoanele care, conform Legii despre obligaţiunea militară şi serviciul militar al cetăţenilor Republicii Moldova, au beneficiat de amînare a încorporării sau de scutire de serviciul militar în termen continuă să beneficieze de aceste drepturi pînă la expirarea acţiunii lor.


HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 864 din 17-08-2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar
în termen sau în cel cu termen redus

50. În conformitate cu prevederile Legii cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, comisia de recrutare-încorporare identifică categoriile de recruţi, inclusiv:
a) recruţii care sînt apţi pentru serviciul militar şi în privinţa cărora nu există temei pentru amînarea încorporării sau scutirea de serviciul militar;
b) recruţii care au dreptul la amînarea încorporării;
c) recruţii care sînt scutiţi de serviciul militar;
d) recruţii supuşi încorporării în serviciul civil.
73. În conformitate cu prevederile Legii cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, amînarea încorporării în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus se acordă recruţilor din motive familiale, de sănătate, în legătură cu necesitatea continuării studiilor, desfăşurarea activităţii de deputat în Parlament sau consilier al autorităţii administraţiei publice locale de nivelul al doilea, precum şi în alte cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare.
Amînarea încorporării cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus se acordă exclusiv în baza hotărîrii comisiei de recrutare-încorporare. Recruţii care beneficiază de amînare se înregistrează într-un registru special, cu indicarea cauzei şi datei expirării termenului amînării.
Hotărîrea comisiei de recrutare-încorporare privind acordarea amînării se înscrie în registrul de procese-verbale, cu indicarea termenului amînării.

74. Amînarea încorporării din motive familiale se acordă recruţilor în condiţiile legii, în temeiul actului privind examinarea stării familiale (anexa nr.13 la prezentul Regulament).
Pentru cercetarea stării familiale grave a recruţilor care necesită amînarea încorporării, la demersul comandantului organului administrativ-militar, prin decizia primarului (pretorului) de la locul de trai al recrutului, se instituie o comisie, din componenţa căreia fac parte reprezentanţii organului administrativ-militar, primăriei (preturii),subdiviziunilor teritoriale ale Poliției, instituţieipublice sau agentului economic de la locul de studii sau de muncă al recrutului.
Actul privind examinarea stării familiale a recrutului (militarului) se întocmeşte în urma studierii multilaterale şi minuţioase a tuturor circumstanţelor legate de situaţia familială a recrutului.
Comisia de recrutare-încorporare adoptă hotărîrea privind acordarea amînării din motive familiale o singură dată, la examinarea iniţială a problemei în cauză.
În luna septembrie a fiecărui an, pînă la atingerea vîrstei-limită de încorporare în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus, reprezentanţii organului administrativ-militar şi primăriei (preturii) examinează starea familială a recruţilor cărora li s-a acordat amînarea încorporării din motive familiale.
Dacă, în urma examinării, se constată că recrutul a decăzut din dreptul la amînarea încorporării din motive familiale, acesta se încorporează în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus, în condiţiile legi

29 decembrie 2022