Cheltuielile de intretinere in condominiu

17 decembrie 2017 124

Buna ziua.
Locuiesc cu familia la bloc, intr-un apartament in condominiu, am copil de 5 ani, iar in factura pentru deservirea blocului locativ (lift, deseuri, reparatii echipament), pe linga faptul ca sunt indicate 2 pers. (ambii soti), este inclus si copilul, in total sunt indicate 3 persoane. Respectiv toate cheltuielile sunt calculate pentru 3 persoane ce locuiesc in apartament. E corect ca copilul de 5 ani sa fie taxat la fel ca persoanele mature? Legea permite taxarea copilului minor in aceasta situatie, sunt careva reduceri?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Mihai Guțu
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii

In conformitate cu prevederile alin. 5 Art. 14 din legea Nr. 913 din 30.03.2000 condominiului în fondul locativ

**
(5) Mărimea plăţii pentru întreţinerea şi reparaţia proprietăţii comune din blocul locativ este proporţională cotei-părţi deţinute de fiecare proprietar/chiriaş al locuinţei şi se determină conform tarifului aprobat în modul stabilit.... mai detaliat
**
Drept urmare, pentru a oferi un răspuns mai exact, e nevoie de concretizat cîte persoane figurează în calitate de proprietari ai locuinței date și dacă copii au participat indirect la privatizarea imobilului dat.


Totodată Art. 21 din Legea Nr. 1324 din 10.03.1993 privatizării fondului de locuinţe prevede că proprietarii de locuinţe privatizate participă la cheltuielile comune de întreţinere a locurilor de uz comun, a terenurilor de pe lîngă imobil, de reparaţie curentă şi capitală a imobilului, a sistemelor inginereşti interioare. Cota de cheltuieli se stabileşte în funcţie de suprafaţa locativă ocupată şi de numărul de persoane care locuiesc pe ea, fapt ce se consemnează în clauzele contractelor de întreţinere şi deservire a locuinţelor şi a terenurilor aferente blocurilor de locuinţe.


Drept urmare, trebuie să verificați prevederile contractului de întreţinere şi deservire a locuinţei, deoarece lista lucrărilor şi serviciilor, cât și modul şi condiţiile de plată pentru ele se stabilesc între proprietarii locuinţelor şi asociaţie în baza acestui contract.

Legile sus menționate nu prevăd careva scutiri, cu toate acestea statutul asociației de proprietari ai locuinţelor privatizate sau prevedrile contractuale, pot conține careva prevederi în acest sens.

28 decembrie 2017