Chemare în judecată privind decăderea din drepturile părintești

29 decembrie 2020 15

Am cerere de chemare în judecată cu privire la decăderea din drepturile părintești. Autoritatea tutelara teritorială trebuie să întocmească un aviz. În acest caz cum se poate întocmi asemenea aviz, dacă pârâtul nu se află la domiciliul înregistrat, iar reclamanta este din Comrat?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna
Care este statutul dumneavoastră pe dosar? De regula problema se solutioneaza de instanța de judecată cu implicarea autorităților de la locul de aflate a copilului(domiciliu) sau a părintelui ce urmează a fi decazut din drepturi.
Se ia in calcul ultimul loc de trai inregistrat sau domiciliu faptic.

7 ianuarie 2021