Chirie cu probleme

20 august 2023 3

Bună ziua. Am stat cu chirie, fara contract scris, timp de 7 ani. Am stat in condiții urate, dar nu am avut alta solutie. Din proprie initiativa am pus o usa noua, tavan extensibil, am schimbat tapetele, deoarece stapana nu vroia sa faca nimic, argumentand ca are alte cheltuieli. Masina de spalat s-a defectat chiar de la inceput si am fost nevoiti sa cumparam noi alta, am stat fara frigider primele 2 luni, pe timp de vara, iar stapana a cumparat unul doar dupa multe insistente ale noastre. Factura la incalzire a fost tot timpul foarte mare, dar oricum era frig in apartament. In ultima perioada am avut intarzieri la plata chiriei si stapana a insistat sa plecam. Am eliberat apartamentul si am lasat o recipisa (cu numele, prenumele si semnatura noastra) precum ca ii datoram o suma de bani ne obligam sa o achitam in termen de 3 luni. Mai tarziu, stapana s-a razgandit si ne cere sa stingem datoria imediat. Stapana ne-a inregistrat conversatia (fara acordul nostru), ne-a insultat, a telefonat parintii nostri si ne ameninta ca vom avea probleme la serviciu. Spuneti-mi, va rog, ce pot face in acest caz? Are rost sa ma adresez la fisc si sa o denunt pe stapana pentru evaziune fiscala?

Jurist comments 1

Download discussion
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna Inna, da DVS sunteți în drept să vă adresați la Fisc, deoaree ea n-a încheiat contrac de încherie, n-a plătit impozitele cuvenite. O să fie sancționată cu 100 % pentru încălcările comise. Ce se referă la recipisa eliberată, lasă chriașa să se adreseze în judecată, ea trebuie să... mai detaliat motiveze cu ce este legată recipisa, din lipca contractului, ea n-o să poată să motiveze ce și cum. Statutul DVS în instanță o să fie pârâtă, DVS aveți drepturi prevăzute de Codul de procedură civilă Articolul 186. Prezentarea de către pîrît a probelor şi referinţei
(1) În cadrul pregătirii cauzei pentru dezbateri judiciare, judecătorul stabileşte data pînă la care pîrîtul urmează să prezinte în judecată referinţa şi toate probele necesare, sub sancțiunea decăderii.
(2) Depunerea referinţei este obligatorie. În cazul nedepunerii ei în termenul stabilit de instanţă, pîrîtul este decăzut din dreptul de a mai prezenta probe, dacă legea nu prevede altfel, iar cauza este examinată în baza materialelor anexate la dosar.
(3) În referință se indică:
a) instanţa căreia îi este adresată;
b) numele sau denumirea reclamantului, domiciliul ori sediul lui;
c) numele sau denumirea pîrîtului, domiciliul ori sediul lui; datele bancare și numărul de identificare de stat (IDNO) – pentru persoane juridice şi întreprinzători individuali; numărul de identificare personal (IDNP) – pentru persoane fizice, dacă pîrîtul locuieşte în străinătate – adresa din Republica Moldova unde urmează a i se comunica datele de procedură;
d) numărul de telefon şi alte date de contact ale pîrîtului persoană fizică; numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale pîrîtului persoană juridică;
e) numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale reprezentantului pîrîtului;
f) obiecțiile la toate pretențiile reclamantului, circumstanţele de fapt şi de drept;
g) toate probele împotriva fiecărei pretenții;
h) excepțiile de procedură pe care pîrîtul le invocă față de cererea reclamantului, cererile și demersurile pîrîtului;
i) orice cerere menționată la art. 166 şi 167, în funcţie de interesul procesual al pîrîtului;
j) alte date importante pentru soluţionarea cauzei.
(31) Pentru instanţa judecătorească se anexează copii certificate de pe înscrisuri şi de pe alte documente pe care se întemeiază referinţa. Referința cu toate anexele se depune în numărul necesar pentru toți participanții la proces. Referința se semnează de pîrît sau de reprezentantul lui împuternicit în modul stabilit. Referința pîrîtului persoană fizică care este asistat în judecată de un avocat şi referinţa pîrîtului persoană juridică trebuie să fie dactilografiate și depuse prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor, cu semnătură electronică avansată calificată.
(4) Judecătorul explică pîrîtului că neprezentarea în termen a probelor şi a referinţei nu împiedică soluţionarea cauzei în baza materialelor din dosar.

21 august 2023