Cine achita executorul judecatoresc in caz de divort cu privire la pensia alimentara pentru copil?

20 mai 2017 36

Legal fostul sot nu achita pensia alimentara (1000 lei lunar) in favoarea copilului minor deja de un an. Pot pretinde la achitarea datoriei?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Dumitru Barbaroș
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere

Salut Tatiana,

Debitori ai taxelor pentru efectuarea actelor de executare şi ai spezelor procedurii de executare sînt în mod solidar creditorul şi debitorul procedurii de executare, dacă legea nu prevede altfel. În cazul în care creditorul a avansat integral cheltuielile de executare, debitor al cheltuielilor devine debitorul procedurii de executare.

21 mai 2017