Circumscripţia camerei teritoriale a executorilor judecătoreşti

7 iulie 2017 409

Executorul judecătoresc are dreptul să întreprindă acţiuni de executare silită în circumscripţia camerei teritoriale a altor executori judecătoreşti ? Dacă nu, care acţiuni trebue să fie efectuate de
debitor?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul muncii

Salut,

Aici poți vedea circumscripția acestora și unde au aceștia dreptul de a executa documentele executorii.
( http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kUlu6XPiytEJ:www.unej.md/parts/circumscriptia.docx+&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=md )

Art. 26 din Codul de Executare prevede ca Executorul judecătoresc poate întreprinde acţiuni de executare silită doar în circumscripţia camerei teritoriale a executorilor judecătoreşti în interiorul căreia îşi are sediul biroul său, dacă... mai detaliat legea nu stabileşte altfel.

În cazul în care, în circumscripţia unei judecătorii, numărul executorilor judecătoreşti este insuficient, camera teritorială a executorilor judecătoreşti va extinde temporar competenţa teritorială a unui sau a mai multor executori judecătoreşti din circumscripţia aceleiaşi camere în privinţa categoriilor de documente pentru a căror punere în executare există reglementări legale imperative referitor la teritorialitate.

Dvs urmează să vedeți din link-ul trimis de mai sus dacă acesta se afla în circumscripția camerei teritoriale sale la înfătuirea acțiunilor, în cazul în care nu, acesta poate fi atras la răspundere disciplinară , pentru aceasta fiind înaintată o plângere către Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești pe numele executorului.

8 iulie 2017
 • Executor judecătoresc
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul imobiliar
 • Alte domenii

Pentru unele tipuri de documente executorii competenta poate fi restrinsa, fiind stabilita prin dispozitia CTeritoriale.
Aceasta competenta o puteti vedea la http://unej.md/comp_terit.php.
Pentru unele actiuni - competenta este extinsa pe intreg terirtoriul tarii.
Precizati situatia care va intereseaza.

9 iulie 2017