Citarea publică a pârâtului

5 decembrie 2022 30

Bună ziua. Am fost fidejusor in cazul unui credit care nu a fost rambursat și am fost nevoit să plătesc eu. L-am acționat pe debitor în judecată pentru a recupera banii. Pe portalul justitie.md este indicat ”ședința aminata, citarea publică a pârâtului”. Ce înseamnă aceasta?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul muncii

Buna
urmează să va prezentați la instanța de judecată pentru a ridica de la grefiera judecătorului „Avizul publicitar” citarea prin intermediul unui ziar și să îl publicați într-o revistă periodică pînă la următoarea ședință fixată.
Necesitatea acestei acțiuni se exprimă prin faptul că pîrîtul nu a recepționat citațiile expediate, iar potrivit codului... mai detaliat de procedură civilă, instanța a considerat necesar de a întreprinde alte acțiuni pentru citare.

6 decembrie 2022