Citatie pentru incasarea datoriilor istorice la apa

30 mai 2019 9

Am primit o citatie unde suntem chemati in instanta de judecata pu incasarea datoriilor istorice pentru apa, reclamantul fiind administratorul procesului de insolvabilitate a APLP-ului. Datoria este din anul 2011. Am mai avut o astfel de judecata cu caldura, unde am avut castig de cauza in toate instantele. Am vrut sa va cer un sfat, o parere. Acum scriu o referinta: stiu ca termenul de prescriptie este de 3 ani, dar oricum as vrea sa aud o parere de la Dvs. Va multumesc anticipat.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua
Sigur prescripția nu a fost anulată, în acest sens, în prima ședință înaintați o cerere conform
Articolul 1861. Excepția de tardivitate
(1) Cererile depuse în instanța de judecată peste termenul de prescripție extinctivă, a... mai detaliat căror tardivitate a fost invocată în faza de pregătire a cauzei pentru dezbateri judiciare de partea în proces, persoana în a cărei favoare a curs prescripţia, de creditorul persoanei sau de către oricare altă persoană care are interes legitim, se examinează în fond doar după examinarea de către instanța de judecată a excepției de tardivitate. Dacă reclamantul a solicitat repunerea în termenul de prescripție sau solicită repunerea odată cu ridicarea excepției, instanța de judecată examinează excepția de tardivitate concomitent cu cererea de repunere în termen.
Totodată, dacă acțiunea nou înaintată se referă la subiectul care deja a fost examinat de instanța de judecată, atunci, urmează a prezenta spre cunoștință instanței această hotărâre.
Fiind aplicabile prevederile Cod de procedură civilă
Articolul 265. Temeiurile de încetare a procesului
Instanţa judecătorească dispune încetarea procesului în cazul în care
b) într-un litigiu între aceleaşi părţi, cu privire la acelaşi obiect şi pe aceleaşi temeiuri s-a emis o hotărîre judecătorească rămasă irevocabilă sau o încheiere de încetare a procesului în legătură cu renunţarea reclamantului la acţiune sau cu confirmarea tranzacţiei dintre părţi;

31 mai 2019