Citi metri trebuie sa fie intre casa mea si gardul vecinului,in Chisinau?

24 iulie 2017 9135

Ce distanta trebuie sa fie intre casa mea si gardul vecinului? Ce pedeapsa pot sa primesc daca nu am respectat aceasta distanta ?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul muncii

Buna ziua,

Codul civil cu privire la speta dvs reglementeaza la art. 389 precum ca :
Articolul 389. Distanţa pentru construcţii, lucrări şi plantaţii
(1) Orice construcţie, lucrare sau plantaţie se poate face de către proprietarul terenului numai cu respectarea unei distanţe minime faţă de linia de hotar,... mai detaliat conform legii, regulamentului de urbanism sau, în lipsă, conform obiceiului locului, astfel încît să nu se aducă atingere drepturilor proprietarului vecin.
(2) Arborii, cu excepţia celor mai mici de doi metri, a plantaţiilor şi a gardurilor vii, trebuie sădiţi la distanţa stipulată de lege, de regulamentul de urbanism sau de obiceiul locului, dar care să nu fie mai mică de 2 metri de linia de hotar.
(3) În caz de nerespectare a distanţei prevăzute la alin.(1) şi (2), proprietarul vecin este îndreptăţit să ceară scoaterea ori tăierea la înălţimea cuvenită a arborilor, plantaţiilor ori gardurilor pe cheltuiala proprietarului terenului pe care acestea sînt ridicate.

Va sugerez sa pastrati o distanta minima de 1-3 metri pentru scurgerea stresinii sau a unui caz fortuit precum incendiile care sa nu va aduca neplaceri pe viitor in relatiile de vecinate si obligatia de al despagubi.

24 iulie 2017